Logowanie do LIBRUSa
„ADOPCJA MISYJNA”- podsumowanie

„ADOPCJA MISYJNA”- podsumowanie

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

 lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

(przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego 1981.)

 

 

            Adopcję, która ma na celu wykształcenie wraz z utrzymaniem w parafialnym internacie  jednego z dzieci nasza szkoła rozpoczęła w styczniu 2018 roku. Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej „zaadoptował” dziewczynkę z Indii Muskan Jugal.

            Wolontariusze w każdą pierwszą środę miesiąca zbierali datki pieniężne na ten cel. Łączna kwota jaką udało nam się uzbierać wynosiła 1429,56. Na konto Kurii Metropolitalnej w Krakowie została wpłacona kwota za 8 miesięcy (od stycznia do sierpnia)- 1040 zł.+13 zł. (opłaty). Łączna kwota wynosi 1053 zł. Zostało 376, 56. Te pieniądze zostaną wpłacone
w roku szkolnym 2018/2019.

            Dyrekcja i nauczyciele dziękują uczniom i ich rodzicom za przyłączenie
i zaangażowanie się w akcję. Mamy nadzieję, iż uda nam się kontynuować to dzieło
w kolejnym roku szkolnym.

                                                                                                                  Justyna Łazorko