„Archipelag Skarbów” w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej

W dniach 5 – 6 kwietnia 2017 r. uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej uczestniczyli w programie profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów” Fundacji Homo Homini im. Karola de Foucauld. Program, prowadzony przez 3-osobową grupę specjalnie przeszkolonych trenerów, uczy zdrowego i mądrego stylu życia. Zachęca młodzież do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy, pornografii i do czekania z seksem aż do małżeństwa.

Gimnazjaliści w ciągu dwóch czterogodzinnych bloków warsztatów zamienili się w poszukiwaczy skarbu, jakim jest głębokie szczęście, trwała miłość i realizacja w życiu własnych pasji i marzeń. Punktem wyjścia w pracy z młodzieżą było uświadomienie im ich najgłębszych pragnień i marzeń, w tym zwłaszcza marzenia o pięknej, trwałej miłości na całe życie, która nie tylko nigdy się nie skończy, ale z biegiem lat będzie rosła. W trakcie dwóch dni warsztatów trenerzy przekazywali wiedzę o miłości, seksualności, budowaniu relacji opartych na zaufaniu i szacunku. Uczyli młodzież, jak radzić sobie z „tygrysami”, które mieszkają w „dżungli”, jaką jest wnętrze człowieka. Uczniowie otrzymali konkretne wskazówki, jak radzić sobie z pobudzeniem seksualnym, zakochaniem (które jest piękne, ale bywa ślepe), ze złością i gniewem, by trenować własną siłę charakteru. Omówione zostały też problemy takie jak uzależnienie od seksu i pornografii oraz mechanizmy związane z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. Wszystkie te tematy były poruszane z dużą delikatnością i wyczuciem.

Ważnym aspektem programu był trening asertywności, w którym uczestnicy mogli ćwiczyć umiejętność przeciwstawiania się presji rówieśników. Trenerzy programu dzielili się z młodzieżą doświadczeniami własnej drogi życia, pogłębiając przekaz wiedzy i wartości. Ich świadectwo dodatkowo wzmacniały wywiady przeprowadzone ze znanymi ludźmi, którzy także żyją w sposób bliski duchowi programu – z Tomaszem Adamkiem, Markiem Kamińskim, Leszkiem Blanikiem, Jackiem Czachorem, Anną Jamróz, Manuelem Arboledą. Warsztaty urozmaiciły udźwiękowione prezentacje multimedialne, krótkie filmiki, muzyka i dynamiczne ćwiczenia, do których masowo zgłaszali się ochotnicy – nagradzani za udział nie tylko brawami, ale także prezentami. Młodzież chętnie angażowała się we wszystkie działania „Archipelagu Skarbów”. Ważnym elementem programu był festiwal twórczości młodzieży. Chętni uczniowie z dnia na dzień przygotowali wiersze, plakaty, prezentacje multimedialne na tematy takie jak: „Szacunek do kobiet”, „Stop pornografii”, „Znaczenie trzeźwości od alkoholu w miłości”, „Jak radzić sobie z tygrysem złości”.

Po zakończeniu programu młodzież może korzystać ze specjalnej strony internetowej oraz ma możliwość zadawania pytań i proszenia o poradę pod specjalnym adresem elektronicznym.

W ramach programu w szkole odbyło się informacyjno-szkoleniowe spotkanie Rady Pedagogicznej oraz spotkanie dla rodziców.

Dorota Borowiec