„AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY”

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „AUTOPORTRET, CZYLI PORTRET WŁASNY”

 

Uczniowie klas I-III  bardzo chętnie i licznie  wzięli udział w ogólnopolskim konkursie plastycznym  „Autoportret , czyli portret własny”. Celem konkursu było stworzenie  autoportretu .

Zastanawiając się nad istotą Autoportretu. Trudno nie dojść do wniosku, że jest to jeden z najtrudniejszych tematów zarówno do namalowania, jak i do pokazania. Prawdziwy Autoportret to jest  obraz na którym pokazujemy więcej niż tylko wizerunek postaci. Za pomocą Autoportretu możemy opowiedzieć światu o sobie. Pierwsze Autoportrety pojawiły się w średniowieczu, a od renesansu malowanie ich stało się coraz bardziej rozpowszechnione i trwa do dzisiaj. Wielu artystów malowało Autoportrety niemal przez całe swoje życie, tworząc w ten sposób cykle swoich podobizn, m.in. Rembrandt van Rijn, Tamara Łempicka, Amadeo Modigliani, Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Albrecht Dürer, Francis Bacon,  Frida Kahlo, Egon Schiele, Amadeo Mogiliani, Rafael Santi, Lucian Freud, Salavadr Dali, Andy Warhol, Stanisła  Wyspiański, Witkacy, Jacek Malczewski... Dojrzali, wrażliwi artyści portretują siebie samych, by dotrzeć do głębi swojej duszy, by zrozumieć istotę człowieczeństwa.  Wraz z erą nowych środków przekazu nadeszła też nowa moda. Uczestnicząc w masowej komunikacji często chcemy być zauważonymi. Dobrze czy źle, byle być widocznym. Selfie, czyli autoportret zazwyczaj wykonywany z trzymanego w ręku aparatu cyfrowego, kamery lub telefonu komórkowego, który trafia do sieci stał się przebojem tego świata. Specjalistami tej formy wypowiedzi najczęściej są ludzie młodzi, ci którzy mniemają że mają coś do pokazania. Zastanówmy się więc nad tym jakimi chcemy pokazać się światu, jakie rekwizyty podkreślą nasz stosunek do życia i czy tło naszej pracy ma wymowę istotnego dla nas symbolu, ponieważ autoportret jest portretem psychologicznym. Ważna jest tu więc autorefleksja o sobie, o swoim charakterze, zachowaniu, upodobaniach. Nasuwa się też pytanie – jak widzimy siebie my sami, a jak postrzegają nas inni?  Pokaż jaki jesteś naprawdę wykonując swój autoportret.”

 Prace zostały wysłane do organizatorów  i z  niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu . J

Justyna Łazorko