„Bezpieczni, Rozważni, Dalekowzroczni”

Uczniowie klas I-III Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej brali udział w wojewódzkim konkursie promującym bezpieczeństwo w ruchu drogowym „Bezpieczni, Rozważni, Dalekowzroczni” organizowanym przez Zespół Szkół w Zabawie oraz MORD w Tarnowie pod honorowym patronatem Kuratorium Oświaty w Krakowie. Hasłem tegorocznej edycji konkursu było przesłanie „Nie bądź obojętny na przepisów ruchu drogowego łamanie, ważne jest reagowanie!”. Celem konkursu było zwracanie uwagi uczniów na zagrożenia wynikające z uczestnictwa w ruchu drogowym oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji, utrwalania i propagowania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań. Zadaniem uczniów było zaprojektowanie i wykonanie opaski odblaskowej.

 

Z naszej szkoły 10 uczniów wzięło udział w konkursie. Dwie osoby odniosły sukces:

 

-Zuzanna Żądło z klasy IA , która zajęła III miejsce w konkursie

 

-Sebastian Łabuz z klasy III, który otrzymał wyróżnienie

 

Serdecznie gratulujemy Zuzi , Sebastianowi i pozostałym osobom, które brały udział w tym konkursie. Gorąco zachęcamy uczniów do udziału w różnych konkursach proponowanych przez nauczycieli, gdyż pomagają one pogłębić wiedzę z różnych dziedzin, a także pozwalają na prezentację posiadanych przez uczniów talentów, zdolności i umiejętności.

Justyna Łazorko
Grażyna Szczypka