„Dziecko to mały człowiek” – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych spisała i uchwaliła prawa dzieci w  Konwencji o Prawach Dziecka  20.11.1989 roku.

To najważniejszy dokument dotyczący praw dzieci na świecie, bez względu na wiek, płeć, kolor skóry czy uposażenie. W Polsce Konwencja obowiązuje od 1991 roku.

W naszej szkole w dniu 21.11.2022r. uczniowie z klasy VI pod kierunkiem pani pedagog Eweliny Michalczewskiej przygotowali apel poświęcony Prawom Dziecka. Przypomnieli w nim o wszystkich prawach zapisanych w Konwencji m.in. prawo do życia, tożsamości, obywatelstwa, wolności od poniżającego traktowania, przemocy fizycznej lub psychicznej, swobody myśli i wyznania, prawa społeczne, prawo do nauki. W Apelu wykorzystano  piosenkę  Jerzego Kobylińskiego - „Piosenka o prawach dziecka”  - którą wykonała Julia Filipiak – uczennica klasy VI.

Na zakończenie Pani dyrektor Magdalena Obajtek podkreśliła, żeby pamiętać o tym, iż korzystając z praw nie można ograniczać praw innych kolegów, koleżanek i dorosłych.  Każdy człowiek czy to dziecko czy dorosły ma prawo do godnego życia w pokoju, miłości i poczuciu bezpieczeństwa. Mocno podkreśliła również, że oprócz praw są i obowiązki wynikające z roli Ucznia, Dziecka, Polaka i Człowieka.