„Miłość i służba nadają sens naszemu życiu”

 

 

   „Miłość i służba nadają sens   

            naszemu życiu”

                (Jan Paweł II)

 

 

Pożegnanie Pani Teresy Stożek, emerytowanej nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 1 w Kasince Małej.

 

29 lipca odeszła do Pana śp. Pani Teresa Stożek  - nauczycielka                   i wychowawczyni wielu naszych uczniów. Była magistrem nauczania początkowego, została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, pracowała w szkole do 1996 roku. Przez wiele lat pełniła funkcję zastępcy dyrektora szkoły.                 Z oddaniem angażowała się w pracę społeczną na rzecz nie tylko szkoły, ale całej społeczności lokalnej. Przez wiele lat utrwalała życie szkoły, czego świadectwem są znajdujące się w szkole, przepięknie prowadzone przez nią kroniki.   

 

         W swojej pracy osiągała wysokie wyniki dydaktyczne i wychowawcze.         Z poświęceniem traktowała obowiązki wychowawcy klasowego. Stwarzała atmosferę zaufania i odpowiedzialności, kształtowała charaktery młodych uczniów, wpajała wartości będące drogowskazem dobrego, uczciwego życia.       Z oddaniem i troską opiekowała się uczniami podczas imprez środowiskowych, wycieczek, wyjazdów wakacyjnych i ferii. Wielokrotnie pełniła rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

 

Pani Teresa zawsze uczynna, koleżeńska i wyrozumiała tworzyła w szkole przyjazne miejsce do nauki i pracy. Żegnamy Ją serdecznie i dziękujemy za wszelkie dobro, którym nas obdarzała. Pozostanie w naszej pamięci życzliwa       i uśmiechnięta, z wielką energią podejmująca się nauczania i wychowywania młodych ludzi.      

 

                                             Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie.