„Oto ja, poślij mnie!”- misja i adopcja

„Oto ja, poślij mnie!”- misja i adopcja

 

„We wszystkich krajach październik

powinien być miesiącem Powszechnej Misji.

Przedostatnia niedziela października

 jest nazwana Światowym Dniem Misyjnym,

ten dzień jest szczytem katolickiej świętości

i powszechnej solidarności”.

(Jan Paweł II, 1980).

 

Dla wielu narodów świata cały miesiąc październik jest „Miesiącem Misyjnym”. Jednym
z podstawowych zadań  jest przypomnieć ochrzczonym , iż każdy ma  obowiązek  uczestniczyć w powszechnej misji Kościoła.   W naszej szkole  uczniowie podczas lekcji Katechezy rozmawiali na tematy związane „Miesiącem Misyjnym”. Ojciec Święty Franciszek w swoim orędziu zwrócił uwagę na to, że : „ …w  tym roku, naznaczonym cierpieniami
i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię Covid 19, to misyjne pielgrzymowanie całego Kościoła trwa nadal w świetle słowa, które znajdujemy w opisie powołania proroka Izajasza: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8). Jest to nieustannie nowa odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo mam?”. To powołanie pochodzi z serca Boga, z Jego miłosierdzia, które rzuca wyzwanie zarówno  Kościołowi, jak i ludzkości w obecnym kryzysie światowym. „Podobnie, jak uczniów     z Ewangelii, ogarnęła nas niespodziewana    i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi, wszyscy słabi     i zdezorientowani, ale jednocześnie ważni, wszyscy wezwani do wiosłowania razem, wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na tej łodzi… jesteśmy wszyscy. Tak jak ci uczniowie, którzy mówią jednym głosem i wołają w udręce: „giniemy” , tak       i my zdaliśmy sobie sprawę, że nie możemy iść naprzód każdy na własną rękę, ale jedynie razem”.

Pragniemy przypomnieć , że nasza szkoła zaadoptowała dziewczynkę MuskanJugal z Indii. Kwota, którą powinniśmy wpłacać co miesiąc wynosi 130 złotych. Pandemia koronawirusa spowodowała, iż musieliśmy „zawiesić” adopcję. Mamy nadzieję , że uda nam się zapłacić te zaległe miesiące. W każdą pierwszą środę miesiąca będziemy zbierać dowolne datki pieniężne do puszki na ten cel . Serdecznie zachęcamy do pomocy.

Dziękujemy Wszystkim tym, którzy otwierają serca na potrzeby innych .

Justyna Łazorko