100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

100 rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II

„Jeszcze będzie pięknie mimo wszystko.

Tylko załóż wygodne buty,

bo masz do przejścia całe życie.”

Jan Paweł II

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej zaplanował na 18 maja 2020 roku wiele pięknych i  wzruszających wydarzeń, aby uczcić „Cud nad Skawą”- czyli narodziny dla świata Karola Wojtyły. Stało się jednak inaczej… W związku z panującą w naszym kraju pandemią, cała społeczność łączy się ze sobą duchowo i online. Uczniowie biorą udział                w konkursach plastycznych, piszą  prace pisemne, wraz z domownikami oglądają  filmy             i bajki o Świętym  Janie Pawle II. Słuchają również pieśni, modlą się i wspominają …

Ten szczególny dzień, w trudnym okresie dla nas wszystkich, niech pozostanie                      w naszej pamięci. Niech będzie wiarą i nadzieją na lepsze jutro. Zapamiętajmy też słowa Naszego Wielkiego Rodaka:

„Wy jesteście przyszłością świata!

Wy jesteście nadzieją kościoła!

Wy jesteście moją nadzieją!

Rodzina Bogiem silna, staje się siłą człowieka i całego narodu!”

Jan Paweł II

 

                                                                                                     Justyna Łazorko