Logowanie do LIBRUSa
78. rocznica napaści sowieckiej na Polskę

 

 

1 września obchodziliśmy rocznicę napaści Niemiec na Polskę i rozpoczęcie II wojny światowej. Zaś 17 września 1939 r. Polska została zaatakowana przez Związek Radziecki. Armia Czerwona wtargnęła na tereny Polski, łamiąc prawo międzynarodowe i pakt o nieagresji z 1932 r., wypełniając zobowiązania wobec hitlerowskich Niemiec zawarte w Pakcie Ribbentrop-Mołotow. To zmusiło Polskę do walki na dwa fronty, co przyspieszyło załamanie polskiego oporu. Na zajętych przez ZSRR ziemiach Armia Czerwona dopuściła się masowych prześladowań, zbrodni wojennych i mordów na ludności cywilnej. Wielu Polaków zostało deportowanych w głąb ZSRR, innych bestialsko zamordowano w Katyniu, Miednoje, Charkowie.

18 września, podczas akademii szkolnej, w Zespole Placówek Oświatowych  w Kasince Małej  wspominano te bolesne wydarzenia. Przypomnieli o nich uczniowie klas gimnazjalnych w programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Pani Joanny Kubowicz. Wzruszające wiersze i przejmujące pieśni oddały nastrój tamtych dni. Dyrektor Szkoły – Pani Anna Piwowarska podkreśliła ogromny obowiązek przekazania kolejnym pokoleniom pamięci o niezłomnej i bohaterskiej postawie polskich żołnierzy, o prawdziwej historii, o której jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie można było otwarcie mówić. Uroczystość była wyjątkowo wzruszająca, podniosła.

 


Dorota Borowiec