ADOPCJA MISYJNA

Tylko życie poświęcone innym

warte jest przeżycia…

A.      Einstein

 

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej włączył się do akcji prowadzonej przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej – ADOPCJA MISYJNA. Adopcja misyjna to duchowa opieka nad dziećmi z krajów misyjnych i pomoc materialna, niezbędna dla ich codziennego życia i kształcenia. Adopcję może podjąć indywidualna osoba, rodzina, szkoła lub  zorganizowana grupa. Adopcją misyjną objęte są Indie.  Sytuacja szkolnictwa w Indiach jest bardzo trudna. Kościół pragnie pomóc w kształceniu dzieci, podnieś poziom szkolnictwa. Dzieci gromadzi się w internatach zapewniając im wykształcenie i „godne” życie. Koszt utrzymania i kształcenia dziecka w Indiach wynosi 130 zł. miesięcznie.

Nasza szkoła zaadoptowała dziewczynkę z Indii, MUSKAN JUGAL .  Muskan Jugal jest uroczą i grzeczną dziewczynką pochodzącą z plemienia
w Mali. Jest zainteresowana dalszą nauką. Jej tata pracuje noc i dzień, stara się utrzymać swoją rodzinę. Jej rodzice to Jugal i Devka. Ma dwie siostry i brata.

 

Każdy kto będzie chciał przyłączyć się do akcji będzie mógł wspomóc naszą adopcję w każdą pierwszą środę miesiąca składając datki pieniężne do puszki.  Adopcja to pomoc materialna i duchowa. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o naszej wspólnej adopcji misyjnej.