Adopcja misyjna- kontynuujemy piękne dzieło, które rozpoczęliśmy w 2018 r.

 

 

 

 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest;

nie przez to, co ma,

 lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

(przemówienie do mieszkańców Tondo, dzielnicy slumsów. Manila, 18 lutego 1981.)

 

Adopcję misyjną ZPO w Kasince Małej rozpoczął w styczniu 2018 r. , została „zaadoptowana” dziewczynka z Indii Muskan Jugal. Kwota , którą  wpłacamy co miesiąc
( 130 zł.) przeznaczona jest na wykształcenie wraz z utrzymaniem w parafialnym internacie.

            Łączna kwota jaką udało się uzbierać wyniosła 1707,20(376,56+ 1330,64). Na konto Kurii Metropolitalnej w Krakowie zostało wpłacone 1560 zł. (od września 2018 do sierpnia 2019 r.). Pozostało 146,20 .

            Serdecznie dziękujemy Wszystkim tym, którzy otwierają serca na potrzeby innych. Nasza szkoła kontynuuje adopcję w roku szkolnym 2019/2020 r.

            Wolontariusze, w każdą pierwszą środę miesiąca będą zbierali datki na ten cel. 

 

Justyna Łazorko