Boże Narodzenie

„Gabriel zwiastował, że porodzi Syna
"tak" odpowiedziała, wszystko się zaczyna
to za sprawą ducha z nieba wysokiego
Bóg zesłał na ziemię Syna Jedynego”.

 

21 grudnia 2022 roku cała społeczność Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej zebrała się na uroczystej akademii z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie klas I-III wraz ze swoimi wychowawczyniami: Panią Lucyną Bieniek, Panią Justyną Łazorko, Panią Grażyną Szczypką, Panią Agnieszką Kozak – Stożek  oraz Księdzem Diakonem Grzegorzem Liputem przygotowali Jasełka. Młodzi, ale niezwykle zdolni artyści przedstawili dzieje Maryi, Józefa i Dzieciątka. Zagrali scenę Zwiastowania, wędrówkę do Betlejem, spotkanie z  pastuszkami  oraz historię  przebiegłego  Heroda. Przedstawienie kończyła scena z narodzonym Bożym Dzieciątkiem, któremu pokłon złożyli  Trzej Królowie.  Widowisko sceniczne połączono z koncertem nastrojowych  kolęd i pastorałek.

Po przedstawieniu przyszedł czas na wspólną modlitwę pod przewodnictwem Księdza Diakona .

 Pani Dyrektor Magdalena Obajtek  wyraziła uznanie dla młodych artystów i złożyła wszystkim zebranym wzruszające świąteczne życzenia.

 Jesteśmy wdzięczni Radzie Rodziców za przygotowanie obiadu wigilijnego dla uczniów.

Dziękujemy też  wszystkim rodzicom, nauczycielom, pracownikom szkoły i uczniom, którzy odpowiedzieli na prośbę założenia stroju regionalnego i szerzenia naszych zagórzańskich zwyczajów. Jesteśmy pewni, iż tradycja kolędowania w Kasince nie zaginie. 

 

Justyna Łazorko

Grażyna Szczypka