Czytelnictwo

STAN CZYTELNICTWA UCZNIÓW
W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2016/22017

 

SZKOŁA  PODSTAWOWA

Klasa

Liczba

uczniów

Liczba

czytelników

% czytelników

Licz.wypoż. książek

Śred.na ucznia

Śred.na czytel.

I

21

20

95

215

10,2

10,8

II

16

16

100

175

10,9

10,9

III a

23

23

100

269

11,7

11,7

III b

14

14

100

160

11,4

11,4

IV

18

16

89

78

4,3

4,9

V

12

11

92

29

2,4

2,6

VI

26

24

92

70

2,7

2,9

RAZEM

130

124

95

988

7,6

8,0

 

GIMNAZJUM

Klasa

Liczba

uczniów

Liczba

czytelników

% czytelników

Licz.wypoż. książek

Śred.na ucznia

Śred. na czytel.

Ia

23

21

91

44

2,3

2,1

Ib

21

18

86

33

1,6

1,8

IIa

22

18

82

34

1,5

1,9

IIb

24

10

42

18

0,5

1,8

IIIa

25

14

56

35

1,5

2,5

IIIb

25

12

48

21

0,8

1,8

RAZEM

140

93

66

185

1,3

2,0

 

                 

 

Na 270 uczniów w szkole w bibliotece zostało zarejestrowanych jako czytelnicy 217,
co stanowi 80% uczniów szkoły. Uczniowie wypożyczyli 1173 książki. Średnia wypożyczeń  w szkole wynosi 4,34 książek na jednego ucznia, a na jednego czytelnika 5,4.

Pierwsze miejsce w szkole podstawowej uzyskali uczniowie z kl. III A (269 książek,
co stanowi śr. 11,7 książki na ucznia) i kl. I (215 książek, co stanowi śr. 10,2 książek na ucznia).

Najlepiej czytającym uczniem jest Anna Stożek z klasy III B, przeczytała w tym semestrze 53 książki, a w gimnazjum – Agata Jakubiak z klasy III a.