Dzień Edukacji Narodowej

,,Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać ".

(M. Twain)

13 października 2022 roku w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej. Obchodzi się go w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty ,które zajęło się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Z tej okazji odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów klasy V oraz " szkolnego chórku" z klasy IV i VIII pod kierunkiem Pana Łukasza Szlachetki. Uczniowie podziękowali za dar nauki, wychowanie
i okazane serce. W ten sposób piosenką, wierszem, a także zabawnymi scenkami z pokoju nauczycielskiego uczcili święto nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

 

Na zakończenie głos zabrała Pani Dyrektor Magdalena Obajtek , która podziękowała nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud włożony w wypełnianie codziennych obowiązków. Życzyła, by codzienna praca dawała radość i satysfakcję, uznanie ze strony wychowanków oraz poczucie zawodowego spełnienia.

Dziękujemy za piękną różę od uczniów oraz słodki poczęstunek od Rady Rodziców.

 

Justyna Łazorko