Dzień Rodziny

Dnia 22 maja 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej  świętowaliśmy Dzień Rodziny  przygotowany przez uczniów klas I-III wraz
z Wychowawczyniami . W tym radosnym dniu naszym milusińskim towarzyszyli Rodzice, Pani Dyrektor Anna Piwowarska oraz Pani Wicedyrektor Magdalena Obajtek.

Występ rozpoczął się od dynamicznego i skocznego krakowiaka. Podczas przedstawienia  były  wzruszające wiersze i piosenki, w niejednym oku  łza zakręciła się
w oku.  Uczniowie swoją miłość wyrazili również prezentacją multimedialną , która przedstawiała zdjęcia naszych uczniów.  Na koniec dzieci zaśpiewały z serca płynące „Sto lat…” . Serdeczne życzenia Rodzicom  złożyła Pani Dyrektor, wyraziła nadzieję, że zawsze to święto będzie przez rodziców i ich dzieci kontynuowane.

Słodki poczęstunek i własnoręcznie wykonane prezenty były kontynuacją tego wspaniałego dnia.

                                                                                                  Justyna Łazorko