Kalendarz roku szkolnego

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

4 września 2017 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

 

 

od 23 do 31 grudnia  2017 r.

.

 

3.

 

Ferie zimowe.

 

 

od 12 do 25 lutego 2018 r.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

 

od 29 marca 2018 r.

do 3 kwietnia 2018 r.

 

   

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

Dodatkowe terminy egzaminu:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

  

 

 - 18 kwietnia 2018 r.

 - 19 kwietnia 2018 r.

 - 20 kwietnia 2018 r.

 

 

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:


w gimnazjum

 

w obu szkołach

 

 

 

 

data egzaminu 2018 r.

 

 

- 2 maja 2018 r.

  - 20 kwietnia 2018 r.

  - 21 czerwca 2018 r.

oraz 

Dzień powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Powiatowy przegląd kolędniczy

(daty do ustalenia)

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

22 czerwca 2018 r.

9.

 

 Wakacje

od 23 czerwca 2018 r.

do 2 września 2018 r.