Logowanie do LIBRUSa
Kalendarz roku szkolnego

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

3 września 2018 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

 

 

od 22 do 31 grudnia  2018 r.

.

 

3.

 

Ferie zimowe.

 

 

od 14 do 27 stycznia 2019 r.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

 

od 18 do 23 kwietnia 2019 r.

 

   

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

 

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

Dodatkowe terminy egzaminu:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

   

 - 10 kwietnia 2019 r.

 - 11 kwietnia 2019 r.

 - 12 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

 

 - 15 kwietnia 2019 r.

 - 16 kwietnia 2019 r.

 - 17 kwietnia 2019 r. 

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:


 

 

 

 

 

  

- 2 listopada 2018 r.

  - 21 grudnia 2018 r.

- 12 i 17 kwietnia 2019 r.

  - 29 i 30, kwietnia 2019 r.

- 2 maja 2019 r.

oraz 

Dzień powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

(data do ustalenia)

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

21 czerwca 2019 r.

9.

 

 Wakacje

od 22 czerwca 2019 r.

do 1 września 2019 r.