Kalendarz roku szkolnego

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

1 września 2016 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna.

 

 od 23 grudnia  2016 r.

do 1 stycznia 2017 r.

 

3.

 

Ferie zimowe.

 

od 30 stycznia 2017 r.

do 12 lutego 2017 r.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

 

od 13 do 18 marca 2017 r.

 

 

 

5.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

Dodatkowe terminy egzaminu:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego

 

 

 

19 kwietnia 2017 r.

20 kwietnia 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

 

 

 

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:


w gimnazjum

 

w obu szkołach

 

 

 

 

19, 20, 21 kwietnia 2017 r.

 

 

- 31  października 2017 r.

21 kwietnia 2017 r.

- 2 maja 2017 r.

- 16 czerwca 2017 r.

- 21 czerwca 2017 r.

Dzień powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

(data do ustalenia)

7.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

23 czerwca 2017 r.

9.

 

 Wakacje

od 24 czerwca 2017 r.

do 3 września 2017 r.