Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych. 

 

2 września 2019 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna. 

 od 23 grudnia  2019 r.

do 31 grudnia 2019 r.

 

3.

 

Ferie zimowe. 

 

 od 27 stycznia 2020 r.

do 7 lutego 2020 r.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna.  

 

od  9 kwietnia 2020 r.

do 14 kwietnia 2020 r.

     

5.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

 - część z języka obcego nowożytnego

 

 Dodatkowe terminy egzaminu:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego 

 

   

- 21 kwietnia 2020 r.

- 22 kwietnia 2020 r.

- 23 kwietnia 2020 r.

 

 

- 1 czerwca 2020 r.

- 2 czerwca 2020 r.

- 3 czerwca 2020 r.

6.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktycznych


 

 

 

 

 

  

  - 31 października 2019 r.

- 2 i 3 stycznia 2020 r.

    - 23 i 24 kwietnia 2020 r.

- 29 kwietnia 2020 r.

 - 30 kwietnia 2020 r.

     - 12 czerwca 2020 r.    

7.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych. 

 

26 czerwca 2020 r.

9.

Wakacje 

od 27 czerwca 2020 r.

do 31 sierpnia 2020 r.