Logowanie do LIBRUSa
Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

 

1.

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych. 

 

2 września 2019 r.

 

2.

 

Zimowa przerwa świąteczna. 

 od 23 grudnia  2019 r.

do 6 stycznia 2020 r..

 

3.

 

Ferie zimowe. 

 

 od 27 stycznia 2020 r.

do 9 lutego 2020 r.

 

4.

 

Wiosenna przerwa świąteczna.  

 

od 9 do 14 kwietnia 2020 r..  

 

   

5.

 

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

 - część z języka obcego nowożytnego

 

 Dodatkowe terminy egzaminu:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z języka obcego nowożytnego 

 

   

- 22 kwietnia 2020 r.

 - 23 kwietnia 2020 r.

- 24 kwietnia 2020 r.

  

6.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć

dydaktyczno – wychowawczych:


 

 

 

 

 

  - 31 listopada 2020 r.

 - 2 i 3 stycznia 2020 r.

- 24 i 25 kwietnia 2020 r.

 - 12 maja 2020 r.

- 12 czerwca 2020 r.

                  oraz

Dzień powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

(data do ustalenia)

7.

Zakończenie rocznych zajęć

dydaktyczno – wychowawczych. 

 

26 czerwca 2020 r.

9.

Wakacje 

od 27 czerwca 2020 r.

do 31 sierpnia 2020 r.