Kolędnicy Misyjni

29.12.2019 r. uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej wraz z Panią katechetką Katarzyną Filipiak kolejny raz włączyli się w dzieło „Kolędników Misyjnych”. Było 5 grup kolędniczych , łącznie 50 osób. W tym roku wyruszyli na pomoc rówieśnikom
 z Amazonii.

Najważniejszym punktem było uczestnictwo we Mszy Świętej oraz specjalne błogosławieństwo kolędników. Wyruszyli w różne zakątki Kasinki głosząc Dobrą Nowinę
o narodzeniu Zbawiciela, który przyniósł ludziom zbawienie oraz prawo miłości
i przebaczenia. Kasinczanie kolejny raz udowodnili, iż mają gorące serca . Otworzyli drzwi swoich domów  i serdecznie ugościli kolędników. Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom za okazane wsparcie.

Kwota, którą udało się uzbierać wyniosła 4824 zł. Bóg zapłać!

Justyna Łazorko