Konkurs "Bezpiecznie na wsi"

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celem działania kierowanego do uczniów wiejskich szkół podstawowych jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z przebywaniem i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej

sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie

rolnym oraz rolniczym chorobom zawodowym.