Logowanie do LIBRUSa
Konkurs fotograficzny "Przyłapani na czytaniu"

 

Serdecznie zapraszamy do udziału
w drugiej edycji szkolnego konkursu fotograficznego
„Przyłapani na czytaniu”
dla uczniów klas II i III oddziałów gimnazjalnych.

 

Regulamin konkursu fotograficznego „Przyłapani na czytaniu”
organizowany przez bibliotekę szkolną

Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 

Organizatorzy: Urszula Pietrzak – nauczyciel bibliotekarz

Cele konkursu:

1. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród młodzieży szkolnej.
2. Promocja i popularyzacja czytelnictwa.
3. Rozbudzenie zainteresowań artystycznych.

Termin konkursu: 22.03.2018 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 20.04.2018 r.
Skład komisji konkursowej: p. Urszula Pietrzak, p. Paweł Gargas, p. Justyna Łazorko
 
REGULAMIN KONKURSU :

1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas II i III oddziałów gimnazjalnych.
2. Tematyka zdjęć jest dowolna, powinna jednak pokazać, że czytanie w domu, miejscach  
    publicznych (tj. szkoła, ulica, park, sklep, itp.) to przyjemność i atrakcyjna forma  
    rozrywki wypełniająca wolny czas.

3. Na konkurs przyjmowane będą fotografie w postaci wydruków bądź odbitek fotograficznych
    w minimalnym formacie 15x20cm wykonane osobiście przez uczestników konkursu lub przesłane na adres mailowy biblioteki szkolnej w formacie jpg.

4. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 zdjęcia. Prace fotograficzne, można  przesłać  
   drogą elektroniczną na adres :
zpokmbiblioteka@wp.pl lub osobiście złożyć w bibliotece
   szkolnej.

5. Każde zdjęcie musi być również dostarczone w wersji elektronicznej, w formacie jpg.

6. W konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w żadnym innym
    konkursie.

7. Zdjęcia mogą być wykonane w dowolnej technice fotograficznej.

8. Każde zdjęcie opisywane jest następującymi informacjami:

      a. imię i nazwisko

      b. klasa

      c. tytuł zdjęcia

9. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i nieodpłatnie umieszczone na stronie internetowej szkoły
    z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz wyeksponowane w galerii prac biblioteki szkolnej.
10. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu pełni praw
   autorskich, osobistych i majątkowych do prezentowanego zdjęcia oraz uzyskaniu zgody na
   publikację od osób znajdujących się na fotografii.

11. Zgłoszenie do konkursu traktuje się jako przyjęcie warunków regulaminu oraz wyrażeniem
   zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora konkursu fotograficznego
   „Przyłapani na czytaniu” z zgodnie ustawą z dn. 28.08.1997r. o ochronie osobowych (Dz.U.Nr
   133 poz., 883).

12. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni i nagrodzeni po apelu upamiętniającym uchwalenie               Konstytucji 3 maja.