Konkurs "Święty Mikołaj w oczach dzieci"

Ogólnopolski konkurs plastyczny – Święty Mikołaj w oczach dzieci

 

Uczniowie klas I-III wzięli udział w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Orszak Świętego Mikołaja w Lublinie pod honorowym patronatem m.in.:  Ministra Edukacji i Nauki oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie.  Uczniowie poprzez udział w konkursie pogłębili wiedzę o życiu i działalności św. Mikołaja- biskupa Myry. Konkurs miał też na celu : rozwijać  wrażliwość dzieci na potrzeby drugiego człowieka, wychowywać  do czynnego zaangażowania w różne formy pomocy, ale także kształtować postawę otwartości  na drugiego człowieka i odpowiedzialności za siebie i innych. Odwoływał się do uniwersalnych wartości chrześcijańskich, takich jak: dobroczynność, szlachetność, wrażliwość, dzielenie się z innymi nie tylko dobrami materialnymi, ale również duchowymi.

Prace wykonane przez naszych uczniów w pełni oddają charakter i najważniejsze cechy
św. Mikołaja- biskupa Myry. Mamy nadzieję, iż jury doceni starania naszych uczniów.

Justyna Łazorko