Konkurs z języka angielskiego pt. „MY CHRISTMAS DICTIONARY”

Konkurs z języka angielskiego pt. „MY CHRISTMAS DICTIONARY” w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 

Uczniowie z klas I-III brali udział w świątecznym konkursie z języka angielskiego. Zadaniem uczniów było wykonanie słowniczków językowych o tematyce bożonarodzeniowej w dowolnej technice, np. plakaty, książeczki, wyklejanki, prace przestrzenne.

Celem konkursu było poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu słownictwa języka angielskiego oraz wyćwiczenie pisowni poznanych wyrazów. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, a przesłane prace są ciekawe i bardzo pomysłowe. Uczniowie udoskonalili w ten sposób swoje umiejętności językowe, zmotywowali się do nauki języka angielskiego oraz mogli wykazać się umiejętnością szukania informacji w różnych źródłach. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi po feriach.

Gratuluję uczniom kreatywności i zapału do nauki języka angielskiego! – podsumowuje organizatorka konkursu.

Katarzyna Nawara