Konsultacje w ZPO w Kasince Małej

 

 

 

 

 

 

 

Proszę o zaznajomienie się z procedurą konsultacji, procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19. Jeśli uczeń wyraża chęć na konsultację, proszę aby rodzic wypełnił oświadczenie, które znajduje się w załączniku.