Ku pamięci „Żołnierzom wyklętym” i „Pannom niezłomnym”

Dnia 02 marca 2017r. w naszej szkole obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” poświęcony żołnierzom antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Tę niezwykle ciekawą i cenną lekcję historii, będącą świadectwem naszej pamięci o poległych rodakach, przygotowali gimnazjaliści pod kierunkiem pań Joanny Kubowicz i Urszuli Szyrszeń oraz pana Marcina Szołdrowskiego.

Zaprezentowany montaż słowno-muzyczny przypomniał kim byli „Żołnierze Wyklęci”, określani często mianem „Niezłomnych”. Przedstawiono ich działalność konspiracyjną - tworzenie tajnych, podziemnych organizacji, których celem był opór przeciw okupantom, obrona ludności cywilnej przed okrucieństwem Niemców i Rosjan oraz przygotowywanie się do walki, która miała przynieść upragnioną wolność. Jednocześnie zwrócono uwagę, że wielu z nich podejmując walkę o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i reżimem komunistycznym, zapłaciło za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą – cenę życia. Inni z kolei żyli z piętnem – jak to określała komunistyczna propaganda – „bandytów” i „faszystów”.

Głównym założeniem było jednak znalezienie odpowiedzi na pytania: Czy młodzi ludzie żyjący w wolnej Polsce, w czasach pokoju mogą się od nich czegoś nauczyć? Czy „Żołnierze Wyklęci” i „Panny Niezłomne” – mogą być dla nas wzorem? Przybliżone sylwetki m.in.: Witolda Pileckiego, Mieczysława Dziemieszkiewicza oraz Danuty Siedzikówny pozwoliły przyznać, że byłoby wspaniale, gdybyśmy tak, jak Inka potrafili „zachować się jak trzeba”. Nie musieli żałować naszych decyzji i wstydzić się naszego postępowania. Gdybyśmy umieli, tak jak „Rój”, być prawdziwe wolni. Nie pozwolili na to, aby ktokolwiek nas zmuszał do postępowania wbrew sobie, wbrew temu w co wierzymy i co dla nas jest ważne. Byłoby dobrze, gdybyśmy tak, jak rotmistrz Pilecki potrafili poświęcić się dla dobra innych. Umieli dostrzegać krzywdę drugiego człowieka i mężnie stawali w obronie pokrzywdzonych. Byłoby naprawdę bardzo dobrze, gdybyśmy byli tak odważni, wierni i dobrzy, jak „Żołnierze wyklęci” i „Panny niezłomne”.

Na zakończenie głos zabrała Pani Wicedyrektor Krystyna Rutkowska-Topinek, która bardzo serdecznie podziękowała wszystkim za przygotowanie uroczystości. Podkreśliła też jak niezwykle cenna była to lekcja historii. Zwróciła też uwagę na potrzebę pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”, która powinna być wyrazem hołdu za ich męstwo, niezłomną postawę patriotyczną i przywiązanie do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny.

Małgorzata Łabuz