Logowanie do LIBRUSa
Małopolska w zdrowej atmosferze

 

 

 

Z myślą o najmłodszych nasze przedszkole bierze udział w projekcie, dzięki

któremu otrzymaliśmy profesjonalny oczyszczacz powietrza. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom nasze dzieci podczas kilku godzinnego

pobytu w przedszkolu będą mogły oddychać bezpiecznym powietrzem,

co w efekcie może uchronić je od problemów zdrowotnych, w tym m.in. alergii.

 

W ciągu każdej godziny urządzenie to jest w stanie dwukrotnie przefiltrować

całe powietrze w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażono je w filtry

HEPA wysokiej klasy H13, które wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe

substancje, ale także kurz, alergeny i bakterie.

 

Oczyszczacz powietrza został przekazany przez Marszałka

Województwa Małopolskiego w ramach realizacji

projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza

dla województwa małopolskiego

Małopolska w zdrowej

atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii

Europejskiej.