Na czym polega terapia logopedyczna?

 

Na czym polega terapia logopedyczna?

 

Podczas zajęć logopedycznych uczniowie systematycznie ćwiczą:

- długość i siłę wydechu, w tym oddychanie dla mowy,

- artykulację,

- słuch fonemowy i fonetyczny,

- rozumienie i nadawanie komunikatów,

- poprawną dykcję,

- czytanie i różne formy pisania (głównie ze słuchu).

Usprawniane są narządy artykulacyjne: język, wargi, podniebienie; ustalany jest prawidłowy tor oddechowy; wywoływane są głoski, które następnie dzieci utrwalają w sylabach, logotomach, wyrazach, zdaniach, wierszykach i mowie potocznej.

Każde dziecko przychodząc na zajęcia logopedyczne powinno być wyposażone w zeszyt, na którego kartkach zapisywane są ćwiczenia
 i niezbędne uwagi dotyczące pracy w domu. Przejście do każdego kolejnego etapu terapii, jest możliwe wyłącznie wówczas, gdy dziecko utrwali dotychczasowy materiał. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dlatego praca w domu pod opieką poinstruowanego przez logopedę rodzica, jest niezbędna i gwarantująca sukces – wyjście dziecka z wady wymowy.