Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych.

                                       "Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych"
ks. Jan Twardowski

 

 

 

 

 

   W dniu 27 stycznia 2021 roku odeszła do Pana nasza wieloletnia Pani Dyrektor  Zofia Żak.

  Nadszedł czas pożegnania i podziękowania za trud pedagogiczny, mądre rady, rozległą wiedzę i wielkie serce. Przez 38 lat pracy dydaktycznej i wychowawczej Pani Dyrektor
Zofia Żak pozostawiła w naszej szkole cząstkę siebie, wychowała
wiele pokoleń uczniów mądrych, wrażliwych i dobrych. Uczyła wytrwałości, dodawała odwagi, zachęcała do pracy nad sobą.

  Pani Dyrektor pracę w Szkole Podstawowej nr 1 w Kasince Małej rozpoczęła w 1967 roku. Następnie, w 1982 roku objęła stanowisko dyrektora i pełniła tę funkcję z wielkim poświęceniem i zaangażowaniem do 2004 roku.

  Pani Zofia Żak była niezwykłym nauczycielem geografii, potrafiła zarazić uczniów swoją pasją. Wygrywali oni konkursy przedmiotowe, zdobywali tytuły laureatów i finalistów.

   Pani Dyrektor stała się prawdziwym gospodarzem szkoły. Niestrudzenie zabiegała
o budowę nowej szkoły, sali gimnastycznej i dalszą rozbudowę na potrzeby gimnazjum.

Jej zaangażowanie i pracowitość, aby stworzyć jak najlepsze warunki do nauki, były powszechnie znane. Światło w gabinecie Pani Dyrektor świeciło się często do późnego wieczora. 

    Praca naszej Pani Dyrektor była doceniana. Otrzymała Ona między innymi: Honorową Odznakę Instruktorską, Krzyż za zasługi dla ZHP, Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Nagrody Kuratora Oświaty, Złoty Krzyż Zasługi. Za swoje wszystkie miłe słowa, rady, zachęty, za dobroć i życzliwość, za zawsze otwarte drzwi do gabinetu Nasza Pani Dyrektor, Nauczycielka, Koleżanka, Przyjaciółka zasłużyła na wdzięczną pamięć i modlitwę.

   Żegnamy świętej pamięci Panią Zofię Żak i dziękujemy za serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły.

"Czołem Szkoło! Czołem."

 

 

  „Są chwile i ludzie, o których nie można zapomnieć!”

 

  Droga Pani Dyrektor, żegnam Panią w imieniu swoim, w imieniu nauczycieli, pracowników szkoły,  uczniów oraz  ich rodziców,  a także w imieniu licznych absolwentów Szkoły Podstawowej nr 1           i Gimnazjum  w Kasince Małej.

     

  Żegnamy dzisiaj wychowawcę wielu pokoleń uczniów, wspaniałego pedagoga i dyrektora.  Osobę, która kształtowała naszą szkołę i pozostawiła w jej historii pięknie zapisaną kartę.  

 

  Pozwolę sobie na krótkie przypomnienie dokonań Pani Dyrektor Zofii Żak, która przez 38 lat była związana z naszą szkołą, pracując jako nauczycielka geografii i pełniąc  obowiązki dyrektora.

  To dzięki Jej usilnym staraniom w 1988 roku powstał nowy budynek szkoły, rozbudowany później na potrzeby gimnazjum.

  Pani Dyrektor niestrudzenie pokazywała, z jaką odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy kierować szkołą. Była solidnym gospodarzem, wzorem pracowitości i z wielkim poświęceniem zabiegała o środki na nowoczesne wyposażenie sal dydaktycznych, stworzenie jak najlepszych warunków pracy i nauki. Zawsze dbała o wysoki poziom nauczania, mając na uwadze przede   wszystkim dobro uczniów.

  Przez lata pełnienia swych obowiązków współpracowała owocnie z wieloma instytucjami, a także     z  rodzicami, którzy z zaangażowaniem służyli pomocą. 

  Praca z wielkim oddaniem, to nie tylko wyróżniające oceny pracy nauczyciela wystawiane przez Kuratorium, to także, a w zasadzie przede wszystkim wysokie wyniki nauczania, to laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych i wiele pokoleń uczniów mądrych, wrażliwych, dobrze przygotowanych. Ich drogi życiowe, osiągnięcia i sukcesy są odpowiedzią na pytania o sens wyczerpującej pracy nauczycielskiej i dyrektorskiej.

  Praca naszej Pani Dyrektor była doceniana. Otrzymała Ona między innymi: Złoty Krzyż Zasługi, Nagrody Ministra Oświaty i Wychowania, Nagrody Kuratora Oświaty, Honorową Odznakę       Instruktorską, Krzyż za zasługi dla ZHP.

  Żegnamy świętej pamięci Panią Zofię Żak i dziękujemy za serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły.

  Na zawsze pozostanie Pani ważną postacią naszej szkolnej Społeczności.

  Zapewniamy o wdzięcznej pamięci i modlitwie.