Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości

Obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 

 

            W Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej podjęto wiele inicjatyw dla uczczenia 100-lecia Niepodległości.

            Najważniejszą z nich było przygotowanie koncertu pieśni patriotycznych, który odbył się w środę 7 listopada w kościele parafialnym w Kasince Małej po wieczornej Mszy św. Uczniowie zaprosili zgromadzonych do zadumy i refleksji nad dziejami naszej Ojczyzny poprzez wsłuchanie się w słowa wyśpiewywanych pieśni, podając ich krótką genezę. Młodzi artyści – uczniowie szkoły oraz jej absolwenci – przypomnieli pieśni i piosenki, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych, utwory, które mają charakter dokumentu epoki, są wzruszającym świadectwem czasu. W murach kościoła wybrzmiały: „Modlitwa o wschodzie słońca”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Modlitwa dziewczyńska”, „Inka”, „Żeby Polska była Polską” czy „Pieśń kronika” w wykonaniu solistek: Otylii Płoskonki, Anny Gil, Anny Filipiak, Emilii Drabik, Katarzyny Piwowarskiej, Dominiki Marciniak, Barbary Lis z towarzyszeniem szkolnego chórku. Uczniowie zadbali również o oprawę muzyczną Mszy św.  Chcieliśmy złożyć hołd tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległość. W sposób lokalny chcieliśmy podkreślić, jak ważne i istotne jest dla nas Święto Niepodległości, poprzez pieśni przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumieniepodsumowali organizatorzy koncertu – Łukasz Szlachetka, Elżbieta Strug, Katarzyna Filipiak, Joanna Kubowicz, Ewa Cetnarowska. Uroczystość swą obecnością uświetnili przedstawiciele władz lokalnych z Wójtem Gminy – Panem Bolesławem Żabą – oraz Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Aleksandrą Kanią na czele, Dyrektorzy kasinczańskich szkół, nauczyciele i licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi.

            Natomiast 9 listopada społeczność ZPO świętowała 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości w murach szkoły. Odbył się Przegląd Poezji Patriotycznej przygotowany przez Ewę Cetnarowską i Dorotę Borowiec, podczas którego przedstawiciele klas zaprezentowali wybrane utwory poetyckie związane z naszą Ojczyzną oraz jej historią. Wszyscy uczestnicy stanęli na wysokości zadania i pięknie deklamowali przygotowane wiersze. Publiczność miała okazję usłyszeć popularne i te mniej znane utwory. Uczniowie biorący udział w Przeglądzie Poezji Patriotycznej na zakończenie otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wręczyła Dyrektor – Pani Anna Piwowarska. Kolejnym punktem programu było posadzenie Dębu Niepodległości, który będzie upamiętniał tę doniosłą rocznicę. Młodsi uczniowie wykonali 30-metrową flagę oraz piękne dekoracje patriotyczne w salach lekcyjnych i na korytarzach szkolnych. Na zakończenie obchodów wszyscy uczniowie stworzyli gigantyczną „żywą” biało-czerwoną flagę, która została uwieczniona na zdjęciach, a następnie o godz. 11.11 odśpiewaniem hymnu narodowego rozpoczęła się akademia poświęcona Ojczyźnie i tym, którzy za jej wolność walczyli. Myślą przewodnią akademii było ukazanie dążeń niepodległościowych, cierpienia Polaków skazanych na tułaczkę oraz znaczących wydarzeń, które stały się dla naszej historii symbolami narodowymi. Recytowane utwory poetyckie oraz zaprezentowane pieśni patriotyczne przeniosły nas w czasy walki Polaków o wytęsknioną wolność. Dyrektor szkoły – Pani Anna Piwowarska – wyraziła uznanie oraz podziękowała za przygotowanie szkolnych obchodów Święta Niepodległości oraz koncertu pieśni patriotycznych.

            Wszystkie działania podjęte dla uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski podkreśliły wyjątkowość tego święta. Uczniowie aktywnie zaangażowali się w jego obchody, ukazali piękno ojczystej poezji i pieśni patriotycznej, za co składamy im serdeczne podziękowania.

 

Dorota Borowiec