Obchody 77 rocznicy napaści sowieckiej na Polskę

Obchody 77. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 

Całkiem niedawno - 1 września – obchodziliśmy rocznicę napaści Niemiec na Polskę i rozpoczęcie II wojny światowej. 16 września wspominaliśmy podczas akademii szkolnej kolejne bolesne wydarzenia tamtych dni. 17 września 1939 r. Polska została zaatakowana przez Związek Radziecki. Armia Czerwona wtargnęła na tereny Polski, łamiąc prawo międzynarodowe i pakt o nieagresji z 1932 r., wypełniając zobowiązania wobec hitlerowskich Niemiec zawarte w Pakcie Ribbentrop-Mołotow. To zmusiło Polskę do walki na dwa fronty, co przyspieszyło załamanie polskiego oporu. Na zajętych przez ZSRR ziemiach Armia Czerwona dopuściła się masowych prześladowań, zbrodni wojennych i mordów na ludności cywilnej. Wielu Polaków zostało deportowanych w głąb ZSRR, innych bestialsko zamordowano w Katyniu, Miednoje, Charkowie. O tych wydarzeniach przypomnieli uczniowie gimnazjum w programie artystycznym przygotowanym pod kierunkiem Pani Joanny Kubowicz. Wzruszające wiersze, przejmujące pieśni oddały nastrój tamtych dni. Pani Dyrektor Anna Piwowarska podkreśliła ogromny obowiązek przekazania kolejnym pokoleniom pamięci o niezłomnej i bohaterskiej postawie polskich żołnierzy stających do nierównej walki z miażdżącymi siłami obu najeźdźców. Uroczystość była wyjątkowo wzruszająca, podniosła, pełna emocji.

 


Dorota Borowiec