Logowanie do LIBRUSa
Obchody 80. rocznicy Strajku Chłopskiego w Kasince Małej

Obchody 80. rocznicy Strajku Chłopskiego w Kasince Małej

 

W niedzielę 27 sierpnia przy Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna upamiętniająca 80. rocznicę strajku chłopskiego.

23 sierpnia 1937 r. chłopi przystąpili do zorganizowanego przez Stronnictwo Ludowe strajku, który miał w Kasince Małej przebieg jeden z najdramatyczniejszych. Przy osiedlu Szczypki doszło do starcia policji uzbrojonej w karabiny z główną grupą strajkujących; zginęło 9 chłopów (Franciszek Widzisz, Władysław Kucharczyk, Andrzej Płoskonka, Franciszek Jakubiak, Józef Ciężak, Józef Jakubiak, Jan Piwowarski, Stanisław Bolisęga i Franciszek Cyrek), a wielu zostało rannych. Dla upamiętnienia tego tragicznego wydarzenia powstał kamienny pomnik. Zabici chłopi pochowani zostali we wspólnym grobie na miejscowym cmentarzu. Na płycie pamiątkowej wyryte są ich nazwiska i napis: „Bohaterom poległym w strajku chłopskim w Kasince Małej 23 VIII 1937 r.”.

W uroczystościach jubileuszowych udział wzięli m.in.: Władysław Kosiniak – Kamysz – Poseł na Sejm RP i Prezes PSL, Wiktoria Woda – żona tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem Wiesława Wody – Posła na Sejm RP, Urszula Nowogórska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, Franciszek Szydłowski – Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Szczepanik - Sekretarz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Anna Prokop – Staszecka – Dyrektor Szpitala im. Jana Pawła II  w Krakowie,  Miłosz Motyka – Prezes Krajowego Forum Młodych Ludowców, prezesi zarządów wojewódzkich i powiatowych PSL, Franciszek Dziedzina – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Limanowskiego, Ewa Filipiak, Maria Bożek i Antoni Róg - radni powiatowi, radni Gminy Mszana Dolna z Aleksandrą Kanią – Przewodniczącą Rady na czele, Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna i Katarzyna Szybiak – jego zastępca, Agnieszka Sasal – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Mszana Dolna, dyrektorzy kasinczańskich szkół, przedstawiciele zakładów pracy, stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Kasinki Małej oraz mieszkańcy wioski.

Delegacje złożyły wiązanki kwiatów na mogile pomordowanych kasinczan oraz pod  pomnikiem na osiedlu Szczypki.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji 9 kasinczan oraz wszystkich poległych w walce o wolność ojczyzny. Mszy przewodniczył Jego Eminencja ks. bp. Kazimierz Górny. Koncelebrowali ją ks. prof. Władysław Majkowski – rodak z Kasinki Małej oraz ks. prałat Tadeusz Dziedzic – proboszcz tej parafii. Obecny był również kasinczański diakon Bartłomiej Grociak. O oprawę muzyczną zadbała młodzież Zespołu Placówek Oświatowych i orkiestra dęta „Echo Gór” z Kasinki Małej. Po nabożeństwie uczniowie ZPO zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny.

Dla uczczenia pamięci poległych na boisku szkolnym ZPO zebrały się poczty sztandarowe PSL z Małopolski, poczet sztandarowy Batalionów Chłopskich oraz jednostki OSP Kasinka Mała, którymi dowodził druh Marek Szczypka – Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP w Mszanie Dolnej.

Oficjalną część uroczystości rozpoczęto od  podniesienia flagi państwowej na maszt oraz odśpiewania hymnu narodowego. Gospodarz Gminy powitał wszystkich zebranych gości. W sposób szczególny przywitał przedstawicieli rodzin ofiar strajku chłopskiego. Odbył się również Apel Poległych prowadzony przez Franciszka Dziedzinę. Zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia. Jubileuszowe obchody były okazją do odznaczenia zasłużonych mieszkańców Gminy Mszana Dolna. Złotą Koniczynę PSL otrzymali: Marian Dudzik z Mszany Górnej, Wojciech Nawara z Olszówki i Marian Andrzej Jarosz z Łętowego. Medal Pamiątkowy za zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa nadano Władysławowi Kołodziejczykowi z Lubomierza, Janowi Dziedzinie z Mszany Górnej, Janowi Szynalikowi z Mszany Dolnej, Janowi Dudzikowi z Łostówki, Ewie Skolarus z Kasinki Małej i Adamowi Fabii z Kasiny Wielkiej. Medal Pamiątkowy 120 – lecia Ruchu Ludowego otrzymali: Marek Szczypka z Kasinki małej, Antoni Franciszek Szlaga z Kasinki Małej, Zofia Kołodziej z Łętowego i Bolesław Żaba z Kasiny Wielkiej.

Na zakończenie części oficjalnej odbył się koncert orkiestry dętej „Echo Gór”, po którym zaproszono gości na poczęstunek.

 

 

Dorota Borowiec