Obchody Dnia Dziecka i Sportu Szkolnego

1 czerwca 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Dziecka i Sportu Szkolnego. Celem imprezy była integracja uczniów podczas konkursów i zabaw sportowych, wpajanie zasad zdrowej rywalizacji sportowej oraz wdrożenie do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

Dzień ten zorganizowano zgodnie z zasadą „dla każdego coś miłego”. Program imprezy zawierał propozycje różnorodnych konkursów, w których uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami oraz konkurencje rekreacyjno - sportowe.

Wychowawcy klas przeprowadzili konkursy wiedzy z poszczególnych dziedzin nauki, quizy, kalambury, konkurs taneczny. Pod okiem nauczyciela wychowania fizycznego Łukasza Szlachetki uczniowie rywalizowali w konkurencjach sportowych zorganizowanych w sali gimnastycznej i na boisku szkolnym takich jak: przeciąganie liny, bieg sztafetowy, różnorodne konkurencje zręcznościowe. Odbyły się również turnieje piłki nożnej i piłki siatkowej. Jak zawsze uczniowskiej rywalizacji towarzyszyły spore emocje oraz świetna zabawa.

Po zliczeniu wszystkich punktów zwycięzcami w gimnazjum zostali uczniowie klasy II b przed klasą II a i III a. W szkole podstawowej niepokonana okazała się klasa VI, a IV i V wywalczyły ex aequo drugie miejsce. Każdy z uczniów otrzymał paczkę ze słodyczami ufundowanymi przez Radę Rodziców oraz ks. Dominika Popielarczyka.

  Dorota Borowiec