Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 

Od czego zależy skuteczność terapii logopedycznej?

 

O skuteczności terapii logopedycznej decyduje:

  • czas rozpoczęcia ćwiczeń – im wcześniej podjęta praca, tym łatwiej wyeliminować nieprawidłowe nawyki;
  • systematyczność uczęszczania na zajęcia;
  • przygotowanie do zajęć (przynoszenie zeszytu ćwiczeń, przygotowanie materiału zadanego do opracowania w domu);
  • wytrwała kontynuacja pracy w domu tzn. ćwiczenie tego, co polecił logopeda;
  • zaangażowanie ucznia, jego chęć do podjęcia wysiłku, współpraca na lekcji i w domu;
  • zainteresowanie i współpraca rodziców.

Praca w domu polega najczęściej na ćwiczeniu narządów artykulacyjnych, zwłaszcza języka i warg oraz na utrwalaniu wymowy poszczególnych głosek w sylabach, wyrazach i zdaniach. Konieczne jest, aby dziecko ćwiczyło pod kontrolą rodzica, który jest w stanie skorygować ewentualne błędy.