Logowanie do LIBRUSa
Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Turniejowe zmagania w Kasince Małej

 

Dobiegły końca powiatowe eliminacje XLI Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Dnia 26 kwietnia 2018 r. do Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej przybyły drużyny ze szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z terenu całego powiatu limanowskiego, by zmierzyć się w turniejowych eliminacjach mających wyłonić najlepszych, którzy będą reprezentować powiat w etapie wojewódzkim. Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizatorami turnieju są: Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej. Honorowy patronat nad turniejem objęli Jan Puchała – Starosta Limanowski oraz Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Limanowej organizacją rozgrywek zajmował się Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego – podkom. Daniel Strug. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała grupa sędziów z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego z Wicedyrektorem MOS – Feliksem Piwowarem na czele. Zawody ze strony szkoły przygotowały Małgorzata Kuziel, Krystyna Rutkowska –Topinek, Urszula Pietrzak przy współudziale grona pedagogicznego oraz młodzieży oddziałów gimnazjalnych. Opiekę medyczną zapewniła Maria Lis – pielęgniarka NSZOZ w Kasince Małej.

Turniej zaszczycili swoją obecnością: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Małgorzata Lenartowicz, Dyrektor Wydziału Promocji, Projektów i Przedsiębiorczości w Starostwie Powiatowym – Justyna Tokarczyk, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Starostwie Powiatowym – Zygmunt Biedroński, Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba, Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie – podinsp. Krzysztof Dymura, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Limanowej – podinsp. Krzysztof Chochliński, Asystent Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Limanowej – mł.asp. Maciej Bielak, Komendant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej – podkom. Anna Pękała, Zastępca Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu – Wiesław Kądziołka.

W testach pisemnych i na torze przeszkód walczyły czteroosobowe reprezentacje 12 szkół podstawowych (SP Szczyrzyc, SP 1 Męcina, ZSS 4 Limanowa, SP Jadamwola, SP Wilczyce, SP 4 Słopnice, SP Niedźwiedź, ZPO Mszana Dolna, SP Laskowa, SP 1 Kasinka Mała, SP Zasadne, NSP Piekiełko) i trzyosobowe reprezentacje 11 oddziałów gimnazjalnych (ZPO Jurków, ZSP 4 Limanowa, ZSP Laskowa, NG Piekiełko, SP 1 Kamienica, SP Szczyrzyc, ZPO Mszana Dolna, SP 1 Męcina, SP 1 Kasinka Mała, ZPO Słopnice, SP Niedźwiedź). Przed specjalistami w ratownictwie medycznym – ratownikami z Auto Moto Klubu Limanowa – zawodnicy prezentowali swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Suma punktów za wykonanie wszystkich zadań zdecydowała o kolejności miejsc.

Wyniki prezentują się następująco:

W klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych:
I miejsce – Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej w składzie: Izabela Pachut, Aleksandra Michalik, Krystian Ptaszek, Rafał Jurowicz; opiekun Zofia Pachut
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej w składzie: Otylia Płoskonka, Karolina Szczęsnowska, Wojciech Stożek, Jakub Kotarba; opiekun Paweł Gargas
III miejsce – Szkoła Podstawowa w Wilczycach w składzie: Izabela Chorągwicka, Anna Kuś, Piotr Kołodziej, Kamil Dudzik; opiekun Maria Szewczyk
w kategorii oddziałów gimnazjalnych:
I miejsce – Szkoła Podstawowa w Szczyrzycu w składzie: Agnieszka Biel, Dominik Marek, Michał Węgrzyn; opiekun Marcin Cygal
II miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej w składzie: Weronika Leżańska, Filip Stożek, Jakub Stożek; opiekun Paweł Gargas

III miejsce –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie w składzie: Tomasz Kurczab, Patryk Smoleń, Jakub Lachor; opiekun Włodzimierz Stasik

W klasyfikacji indywidualnej w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Rafał Jurowicz –  Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej
II miejsce – Krystian Ptaszek – Zespół Szkół Samorządowych nr 4 w Limanowej
III miejsce – Jakub Kotarba – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej;
w kategorii oddziałów gimnazjalnych:
I miejsce – Michał Węgrzyn – Szkoła Podstawowa w Szczyrzycu
II miejsce – Jakub Lachor –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Męcinie

III miejsce Weronika Leżańska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Zwieńczeniem współzawodnictwa było wręczenie nagród. Dzięki ofiarności licznych sponsorów, w tym Starosty Powiatu Limanowskiego, Burmistrza Miasta Limanowa, Wójta Gminy Mszana Dolna, Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Wójta Gminy Limanowa, Wójta Gminy Kamienica, Wójta Gminy Słopnice, Wójta Gminy Niedźwiedź, Wójta Gminy Jodłownik, Wójta Gminy Dobra, a także wielu lokalnych darczyńców, zwycięzcy oraz uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagrody rzeczowe, m.in. rowery górskie i tablety oraz puchary i medale. Z kolei właściciele lokalnych firm, jak co roku, zadbali o gastronomiczną stronę imprezy. Dzięki ich wsparciu przygotowano poczęstunek dla wszystkich uczestników, ich opiekunów oraz zaproszonych gości. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej – Anna Piwowarska wyrazy ogromnej wdzięczności skierowała do sponsorów, zaproszonych gości oraz opiekunów drużyn, którzy przygotowali swoich podopiecznych do zawodów. Zaangażowanie Dyrekcji ZPO oraz nauczycieli w organizację turnieju zostało docenione przez władze samorządowe, gości, samych zawodników i ich opiekunów.

Dyrekcja szkoły oraz pozostali organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc finansową             i rzeczową sponsorom - lokalnym firmom oraz samorządowcom z naszego regionu. Organizację zawodów wsparli:

JAN PUCHAŁA – STAROSTA POWIATU LIMANOWSKIEGO

WALDEMAR OLSZYŃSKI – DYREKTOR MORD W NOWYM SĄCZU
WŁADYSŁAW BIEDA – BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA
BOLESŁAW ŻABA – WÓJT GMINY MSZANA DOLNA                                           

WŁADYSŁAW PAZDAN – WÓJT GMINY LIMANOWA
PAWEŁ STAWARZ – WÓJT GMINY JODŁOWNIK

ADAM SOŁTYS – WÓJT GMINY SŁOPNICE

JANUSZ POTACZEK – WÓJT GMINY NIEDŹWIEDŹ

WŁADYSŁAW SADOWSKI - WÓJT GMINY KAMIENICA                               BENEDYKT WĘGRZYN - WÓJT GMINY DOBRA                                              

ANDRZEJ MAREK SKOLARUS - PPHU „MARKAM” W KASINCE MAŁEJ
BARBARA MARSZALIK, ANDRZEJ MARSZALIK, KRZYSZTOF MARSZALIK – ZAKŁAD PRODUKCJI PIECZYWA S.C. W KASINCE MAŁEJ
ADAM PIEKARCZYK, JÓZEF PIEKARCZYK – TARTAK PIEKARCZYK S.J. W KASINCE MAŁEJ
AGATA STOŻEK – FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA W KASINCE MAŁEJ
ADAM KACZMARCZYK – SKLEP MOTORYZACYJNY „AUTO CZĘŚCI KACZMARCZYK”
JAROSŁAW MUSIAŁ – SKLEP „SEZAM” W LIMANOWEJ
ZBIGNIEW SZEWCZYK – AGENCJA UBEZPIECZENIOWA „DORATEX”

PIOTR FILIPIAK – „ELFIKO 2” W KASINCE MAŁEJ

MAREK KUCHARCZYK – „DREWMAR” W KASINCE MAŁEJ

BOGDAN PIETRUCHA – FIRMA „MAXBUS”

MARCIN GRUSZKOWSKI – STACJA PALIW W KASINCE MAŁEJ

WOJCIECH LIS – USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

ANDRZEJ ABRAM – SKLEP MOTORYZACYJNY „MARBOS”                                                                                                              

 

Dorota Borowiec