Pamięci śp. Marii Cież

   „Miłość i służba nadają sens naszemu życiu” (Jan Paweł II). Zmarła Pani Maria Cież wieloletnia nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 w Kasince Małej.

   Pani Maria Cież jako nauczycielka zaczęła pracować w 1950 roku. Uczyła przede wszystkim matematyki, fizyki, ale także muzyki. Uczniowie pod Jej kierunkiem osiągali bardzo dobre wyniki nauczania i wychowania. Lubiła uczniów, do których miała serdeczne podejście. Posiadała dużo taktu pedagogicznego i zwyczajnej ludzkiej dobroci. Bardzo chętnie podejmowała się wszelkich prac społecznych. Cieszyła się wśród uczniów i rodziców szacunkiem i bardzo dobrą opinią.

   W jednej z opinii o Pani Marii Cież można przeczytać takie słowa: „Jest pracownikiem doświadczonym, zdyscyplinowanym i sumiennym. Wykazuje bardzo dobrą znajomość programu z przedmiotów, które uczy. Do prowadzenia zajęć jest zawsze przygotowana. Wykorzystuje w swojej pracy literaturę merytoryczną i pedagogiczną. W pracy zawodowej osiąga bardzo dobre wyniki. Systematycznie doskonali swój warsztat pracy, wykonując samodzielnie wiele pomocy. Chętnie pracuje społecznie na rzecz szkoły i środowiska. Dokładnie zna warunki domowe i psychofizyczne swoich uczniów”. 

   Uczniowie, którzy uczyli się w domu Pani Marii, do dzisiaj pamiętają Jej niezwykłą serdeczność i troskę. Przywołam jeden z wielu przykładów: to słynna już ciepła herbata, specjalnie gotowana na dole w kuchni, żebyśmy mogli ogrzać się z samego rana, po roratach. Gdy Pani Maria odeszła na emeryturę po wielu latach pełnej poświęcenia pracy, nadal nie przestawała „żyć szkołą”. Zawsze służyła doświadczeniem, dobrą radą, wsparciem. Czuwała nad wychowaniem patriotycznym i zgodnym z zasadami wiary chrześcijańskiej. Dzisiaj śp. Pani Marii Cież dedykujemy wiersz księdza Jana Twardowskiego:

   „Racz z uśmiechem

     przyjąć Panie

     pod Twe stopy

     życie moje

     jak różaniec”

Ewa Cetnarowska