Piękny koncert pieśni patriotycznych

Najważniejszą z nich było przygotowanie koncertu pieśni patriotycznych, który odbył się w środę 7 listopada w kościele parafialnym w Kasince Małej po wieczornej Mszy św. Uczniowie zaprosili zgromadzonych do zadumy i refleksji nad dziejami naszej Ojczyzny poprzez wsłuchanie się w słowa wyśpiewywanych pieśni, podając ich krótką genezę. Młodzi artyści – uczniowie szkoły oraz jej absolwenci – przypomnieli pieśni i piosenki, które towarzyszyły narodowi polskiemu w ważnych wydarzeniach dziejowych, utwory, które mają charakter dokumentu epoki, są wzruszającym świadectwem czasu. W murach kościoła wybrzmiały: „Modlitwa o wschodzie słońca”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Gdzie są kwiaty z tamtych lat”, „Marsz Pierwszej Brygady”, „Modlitwa dziewczyńska”, „Inka”, „Żeby Polska była Polską” czy „Pieśń kronika” w wykonaniu solistek: Otylii Płoskonki, Anny Gil, Anny Filipiak, Emilii Drabik, Katarzyny Piwowarskiej, Dominiki Marciniak, Barbary Lis z towarzyszeniem szkolnego chórku. Uczniowie zadbali również o oprawę muzyczną Mszy św.  Chcieliśmy złożyć hołd tym wszystkim, którzy walczyli o niepodległość. W sposób lokalny chcieliśmy podkreślić, jak ważne i istotne jest dla nas Święto Niepodległości, poprzez pieśni przybliżyć naszą historię i ułatwić jej zrozumieniepodsumowali organizatorzy koncertu – Łukasz Szlachetka, Elżbieta Strug, Katarzyna Filipiak, Joanna Kubowicz, Ewa Cetnarowska. Uroczystość swą obecnością uświetnili przedstawiciele władz lokalnych z Wójtem Gminy – Panem Bolesławem Żabą – oraz Przewodniczącą Rady Gminy – Panią Aleksandrą Kanią na czele, Dyrektorzy kasinczańskich szkół, nauczyciele i licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi.