Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

12 grudnia 2022r. w naszej szkole zorganizowano kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.  Spotkania uczniów klas siódmej i ósmej z ratownikami medycznymi obejmowały zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Pierwsza pomoc przedmedyczna to ogół czynności, które służą podtrzymywaniu funkcji życiowych osoby poszkodowanej aż do momentu przyjazdu pogotowia ratunkowego. W zależności od zaistniałych obrażeń bądź okoliczności niefortunnego zdarzenia może okazać się konieczne podjęcie innych czynności. Skaleczenia czy drobne zadrapania raczej nie powinny przysporzyć większych trudności. Szkolenie dzieci obejmowało poznanie wszystkich etapów takiej pomocy czyli: bezpieczeństwo swoje i poszkodowanego, ocena stanu poszkodowanego, sprawdzenie czynności życiowych, wołanie o pomoc, wzywanie pomocy. Poza tym uczniowie uczyli się udzielać pomocy w przypadku różnego rodzaju obrażeń, które mogą zdarzyć się w domu lub w szkole. Poprzez ciekawe formy  i metody pracy wszyscy mogli nauczyć się udzielania i wzywania pomocy. W czasie szkolenia każdy uczeń miał okazję poćwiczyć na fantomie ustalony schemat udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie objęci szkoleniem oswajają się ze świadomością konieczności niesienia pomocy poszkodowanym. Uczą się odpowiedniego zachowania  w obliczu wypadku, potrafią wezwać prawidłowo pomoc przez telefon oraz wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Dzięki takim zajęciom uczymy odpowiedzialności za siebie i innych. Im więcej uczniów znających zasady udzielania pierwszej pomocy, tym bezpieczniej wśród polskiego społeczeństwa.

Serdecznie dziękujemy ratownikom medycznym z Polskiego Związku Motorowego.