POLSKA WIEŚ OCZAMI PRZEDSZKOLAKÓW

Nasza placówka przedszkolna została wytypowana do udziału w kampanii informacyjno – promocyjnej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie. Agencja zwróciła się do nas z prośbą o zorganizowanie na terenie placówki rodzinnego konkursu plastycznego o tematyce rolniczej. Celem konkursu była popularyzacja wiedzy na temat wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce ze środków Unii Europejskiej w środowisku nie tylko dzieci, ale przede wszystkim ich rodziców. Zapoznając się z materiałami promocyjnymi AR i MR,  ludność wiejska mogła zainteresować się najbliższymi wdrażanymi działaniami, takimi jak np. „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” czy „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Do udziału w konkursie przystąpiły 22 rodziny.   

Zadaniem naszych wychowanków i ich rodziców było zobrazować zmiany jakie zachodzą na polskiej wsi dzięki działaniom prowadzonym przez AR i MR.  Prace zostały wykonane  różnymi technikami. Największy zachwyt wzbudziła praca przestrzenna Wojtusia Stożka i jego mamy Justyny. Ich praca zdobi Biuletyn informacyjny Agencji oraz Kalendarz na 2017rok. Za przeprowadzenie konkursu placówka otrzymała zestaw edukacyjno – dydaktyczny do prowadzenia zajęć. 

                                                                                                                          Elżbieta Piwowar

            ZPO w Kasince Małej