Pożegnania nadszedł czas…

Pożegnania nadszedł czas…

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019 była wyjątkowa. Szkołę ukończyli uczniowie ostatniego rocznika gimnazjum oraz klasy ósmej. W części artystycznej wspominali lata spędzone w murach kasinczańskiej szkoły, przeżycia, jakie towarzyszyły im od początku edukacji, z nostalgią, a niektórzy ze łzami w oczach, żegnali swoich nauczycieli i młodszych kolegów. Najlepsi uczniowie szkoły odebrali nagrody książkowe, dyplomy i medale za wysokie wyniki w nauce, za najwyższe lokaty w konkursach przedmiotowych, czytelnictwie, za wzorową frekwencję i osiągnięcia sportowe. Absolwenci, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz ich rodzice zostali uhonorowani wpisem do Złotej Księgi.

Na Mszy świętej, którą odprawił Ks. Dominik Popielarczyk, dziękowaliśmy za szczęśliwie przeżyty rok szkolny, sukcesy i dobrze wykorzystany czas nauki i pracy.

W tym dniu miało miejsce jeszcze jedno szczególne wydarzenie. Pożegnaliśmy trzy nauczycielki – Panią Dyrektor Annę Piwowarską, Panią Elżbietę Strug oraz Panią Elżbietę Piwowar, które po wielu latach pracy w naszej szkole przeszły na zasłużoną emeryturę. 

Pani Anna Piwowarska pracowała w zawodzie 35 lat, w tym 15 lat pełniąc funkcję dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej. Z jej osobą łączą się ważne dla szkoły zmiany i wydarzenia. W okresie tym we współpracy z organem prowadzącym unowocześniono i doposażono bazę szkolną, wprowadzono wiele szkolnych tradycji, zrealizowano szereg projektów unijnych, wiele razy szkoła uzyskiwała najwyższe oceny pracy. Dzięki skutecznym rozwiązaniom organizacyjnym Pani Dyrektor, prężności podejmowanych działań oświatowo-wychowawczych możemy poszczycić się wieloma osiągnięciami uczniów w konkursach przedmiotowych, tematycznych, artystycznych, a także znakomitymi wynikami w olimpiadach, turniejach i zawodach sportowych. Gimnazjum otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców Talentów, który świadczy o tym, że placówka przyczynia się do odkrywania, promocji i wspierania uzdolnień młodzieży. Szkoła zorganizowała wiele imprez kulturalno-oświatowych i sportowych, m.in. gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości, Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego par z Gminy Mszana Dolna, Gminnego Przeglądu Małych Form Teatralnych, Konkursu Wiedzy o Gminie Mszana Dolna, corocznie - Turnieju Mini Piłki Nożnej im. Wojciecha Stożka, gminnych i powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Dzięki staraniom Pani Dyrektor oddano do użytku nowe boisko sportowe wykonane w ramach programu „Blisko Boisko” oraz nadano Gimnazjum sztandar. Dbałość o potrzeby uczniów, umiejętności organizacyjne, rzetelne, kompetentne kierowanie szkołą zostały dostrzeżone i podkreślone w przemówieniach wygłoszonych podczas uroczystości.

Pani Elżbieta Strug, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej oraz muzyki posiada 36-letni staż pracy, w tym 35 lat poświęciła nauczaniu i wychowaniu uczniów Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej. Muzyka i śpiew zawsze towarzyszyły naszym szkolnym uroczystościom, tworząc niezwykłą oprawę i podniosły klimat. To dzięki zaangażowaniu Pani Elżbiety szkolne święta i uroczystości były niezwykłe, zachwycały wszystkich – uczniów, rodziców, zaproszonych gości. Przez długie lata pracy Pani Elżbieta kształtowała w uczniach zamiłowanie do muzyki i szacunek dla naszej kultury. Rozśpiewała dzieci i młodzież, ucząc muzyki, wprowadzała ich w świat kultury, sztuki, w świat wartości ważnych szczególnie dla młodych ludzi. Kształtowała ich wrażliwość, otwartość na to wszystko, co piękne i dobre.

Pani Elżbieta Piwowar przechodzi na emeryturę po 40 latach pracy w zawodzie, w tym 17 latach opieki nad przedszkolakami w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej. Pani Elżbieta była dla maluszków przewodnikiem, dzięki któremu odkrywały świat, swoje mocne strony, dostrzegała ich uzdolnienia, potrafiła je rozwijać i zaprezentować, a w trudnych chwilach zawsze wspierała i dodawała otuchy. Z wielkim zaangażowaniem i dbałością o szczegóły przygotowywała przedszkolaki do występów podczas świąt i uroczystości, wprowadzała ich w zaczarowany świat bajek, uczyła literek i cyferek, zgodnie ze słowami wybitnego wychowawcy: „Bo jakie  będą  początki,  takie  będzie  wszystko”.

Podziękowania i słowa uznania dla nauczycielek za trud włożony w kształcenie oraz wychowanie dzieci i młodzieży, za wieloletnią pracę na rzecz szkolnej społeczności popłynęły od nowej Dyrektor – Pani Magdaleny Obajtek, Starszego Wizytatora Kuratorium – Pani Małgorzaty Lenartowicz, Wójta Gminy Mszana Dolna – Pana Bolesława Żaby, Sołtysa wsi Kasinka Mała – Pani Heleny Kani, przedstawiciela służby zdrowia – Pani Marii Lis, nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego, przedszkolaków i rodziców. W przemówieniach pełnych wzruszeń i wspomnień padło wiele ciepłych słów na temat odchodzących na emeryturę nauczycielek, ich zasług, serdeczności, profesjonalizmu, zaangażowania i rzetelnej pracy. Były kwiaty, upominki, uśmiechy i łzy wzruszenia..

Coś się kończy, coś zaczyna” – dla uczniów i nauczycieli zaczynają się wakacje, czas odpoczynku i zabawy – skończył się rok wytężonej pracy i realizacji nowych zadań. Dla naszej Pani Dyrektor Anny Piwowarskiej, Pani Elżbiety Strug i Pani Elżbiety Piwowar kończy się czas trudnej i pełnej wyrzeczeń, ale jakże satysfakcjonującej pracy nauczyciela oraz dyrektora szkoły, a zaczyna się czas zasłużonego wypoczynku w gronie rodziny i przyjaciół.

Jeszcze raz dziękujemy Paniom za wszystko, życzymy, aby dalsze lata upływały w zdrowiu, szczęściu i spokoju.

 

Dorota Borowiec