Pracownicy

 

Dyrekcja

 

Dyrektor

mgr Magdalena Obajtek

Zastępca dyrektora

mgr Katarzyna Filipiak

 

 

 

Nauczyciele

 

Pracownik

Funkcje

Placówki

mgr Lucyna Bieniek

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr Dorota Borowiec

nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr  Ewa Cetnarowska

nauczyciel języka polskiego

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr Agnieszka Dorczak

nauczyciel biologii i chemii

 

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr Katarzyna Filipiak

nauczyciel religii

Przedszkole w Kasince Małej

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr Paweł Gargas

nauczyciel fizyki

nauczyciel matematyki

nauczyciel techniki

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

 mgr Paulina Niedośpiał

 nauczyciel edukacji przedszkolnej

 Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr Lidia Kaczmarczyk

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr Zbigniew Kania

nauczyciel geografii

 

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

ks. Paweł Sowa

nauczyciel religii

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

 


mgr Joanna Kubowicz

nauczyciel historii                nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 mgr Anna Niżnik

 nauczyciel chemii  Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr Justyna Łazorko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr inż. Małgorzata Kuziel

nauczyciel przyrody

nauczyciel techniki

Zespół Placówek Oświatowych  w Kasince Małej
 mgr Arleta Skrzypska  nauczyciel biologii

 Zespół Placówek Oświatowych  w Kasince Małej

mgr Katarzyna Nawara

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka niemieckiego

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 mgr Agnieszka Kozak - Stożek

 nauczyciel edukacji zintegrowanej

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr inż. Izabela Obajtek

nauczyciel informatyki

nauczyciel plastyki i muzyki

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr Magdalena Obajtek

nauczyciel matematyki

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr Urszula Pietrzak

bibliotekarz

logopeda

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 

mgr Iwona Bierowiec

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole w Kasince Małej

mgr Ewelina Filipiak

pedagog szkolny

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 mgr Robert Kośmider

 

 nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Zespół Placówek Oświatowych  w Kasince Małej

 

 

 

mgr Anna Chmiel

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

 

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr Grażyna Szczypka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

oligofrenopedagog

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr Łukasz Szlachetka

nauczyciel wychowania fizycznego

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr Marcin Szołdrowski

nauczyciel języka angielskiego

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr Joanna Żaba

nauczyciel matematyki

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 

 

 

mgr Lucyna Ziemianin

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

 

 

        

  

Pracownicy administracyjno-obsługowi

I