Pracownicy

  • Nauczyciele ZPO w Kasince Małej
    Nauczyciele ZPO w Kasince Małej

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

Dyrektor

mgr Anna Piwowarska

Zastępca dyrektora

mgr Magdalena Obajtek

 

 

 

Pracownicy pedagogiczni

 

Pracownik

Funkcje

Placówki

mgr Lucyna Bieniek

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole w Kasince Małej

mgr Dorota Borowiec

nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr  Ewa Cetnarowska

nauczyciel języka polskiego

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr Agnieszka Dorczak

nauczyciel biologii

wychowawca świetlicy

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr Katarzyna Filipiak

nauczyciel religii

Przedszkole w Kasince Małej

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr Paweł Gargas

nauczyciel fizyki

nauczyciel matematyki

nauczyciel zajęć technicznych

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr Aleksandra Stachura

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole w Kasince Małej

mgr Lidia Kaczmarczyk

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

mgr Zbigniew Kania

nauczyciel geografii

wychowawca świetlicy

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

ks. mgr Dominik Popielarczyk

nauczyciel religii

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

 


mgr Joanna Kubowicz

nauczyciel historii                nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Zespół Placówek Oświatowych          w Kasince Małej

 

   

mgr Justyna Łazorko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej

mgr inż. Małgorzata Kuziel

nauczyciel przyrody

nauczyciel zajęć komputerowych

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej
   

 Zespół Placówek Oświatowych           w Kasince Małej

mgr Katarzyna Nawara

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka niemieckiego

 

 mgr Agnieszka Kozak - Stożek

 nauczyciel edukacji zintegrowanej

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

mgr inż. Izabela Obajtek

nauczyciel informatyki

nauczyciel plastyki

nauczyciel zajęć artystycznych

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

mgr Magdalena Obajtek

nauczyciel matematyki

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

mgr Urszula Pietrzak

bibliotekarz

logopeda

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

 

mgr Elżbieta Piwowar

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole w Kasince Małej

mgr Anna Piwowarska

nauczyciel chemii

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

mgr Lucyna Postrożna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

pedagog szkolny

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

 

 

 

mgr Elżbieta Strug

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel muzyki

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

mgr Grażyna Szczypka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

oligofrenopedagog

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

mgr Łukasz Szlachetka

nauczyciel wychowania fizycznego

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

mgr Marcin Szołdrowski

nauczyciel języka angielskiego

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

mgr Joanna Żaba

nauczyciel matematyki

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

 

 

 

mgr Lucyna Ziemianin

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Zespół Placówek Oświatowych             w Kasince Małej

 

 

        

  

Pracownicy administracyjno-obsługowi

Iwona Kozak

Maria Główka

Renata Filipiak 

Agata Sysło

Urszula Wikar

Ewa Stożek

Lucyna Stożek

Marek Szczypka

Monika Śmiałek

Krystyna Zięba