Pracownicy

  • Nauczyciele ZPO w Kasince Małej
    Nauczyciele ZPO w Kasince Małej

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja

 

Dyrektor

mgr Anna Piwowarska

Zastępca dyrektora

Krystyna Rutkowska-Topinek

 

 

 

Pracownicy pedagogiczni

 

Pracownik

Funkcje

Placówki

mgr Lucyna Bieniek

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole w Kasince Małej

mgr Dorota Borowiec

nauczyciel języka polskiego, oligofrenopedagog

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr  Ewa Cetnarowska

nauczyciel języka polskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Agnieszka Dorczak

nauczyciel biologii

wychowawca świetlicy

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Katarzyna Filipiak

nauczyciel religii

Przedszkole w Kasince Małej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Paweł Gargas

nauczyciel fizyki

nauczyciel matematyki

nauczyciel zajęć technicznych

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Zofia Grygiel

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole w Kasince Małej

mgr Lidia Kaczmarczyk

nauczyciel wychowania fizycznego

nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Zbigniew Kania

nauczyciel geografii

wychowawca świetlicy

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

ks. mgr Dominik Popielarczyk

nauczyciel religii

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

 


mgr Joanna Kubowicz

nauczyciel historii                nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej                                Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Małgorzata Łabuz

nauczyciel języka polskiego

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Justyna Łazorko

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

mgr inż. Małgorzata Kuziel

nauczyciel przyrody

nauczyciel zajęć komputerowych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

 

 

 

mgr Katarzyna Nawara

nauczyciel języka angielskiego

nauczyciel języka niemieckiego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

 mgr Agnieszka Kozak - Stożek

 nauczyciel edukacji zintegrowanej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

mgr inż. Izabela Obajtek

nauczyciel informatyki

nauczyciel plastyki

nauczyciel zajęć artystycznych

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Magdalena Obajtek

nauczyciel matematyki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Urszula Pietrzak

bibliotekarz

logopeda

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

 

mgr Elżbieta Piwowar

nauczyciel wychowania przedszkolnego

Przedszkole w Kasince Małej

mgr Anna Piwowarska

nauczyciel chemii

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Lucyna Postrożna

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

pedagog szkolny

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

Krystyna Rutkowska-Topinek

bibliotekarz

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej                                   Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Elżbieta Strug

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

nauczyciel muzyki

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Grażyna Szczypka

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

oligofrenopedagog

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Łukasz Szlachetka

nauczyciel wychowania fizycznego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

mgr Marcin Szołdrowski

nauczyciel języka angielskiego

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Urszula Szyrszeń

nauczyciel matematyki

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

mgr Agnieszka Wcisło

nauczyciel języka angielskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

mgr Lucyna Ziemianin

nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Gimnazjum nr 2 w Kasince Małej

 

 

        

  

Pracownicy administracyjno-obsługowi

Helena Bierowiec

Maria Główka

Maria Karpierz

Elżbieta Klimek

Urszula Perz

Ewa Stożek

Lucyna Stożek

Marek Szczypka

Monika Śmiałek

Krystyna Zięba