Prelekcja „Wolni od Azbestu”

Dbałości o środowisko naturalne należy uczyć już od najmłodszych lat, dlatego proces kształtowania postaw proekologicznych wpisany jest w działania naszej szkoły. Tym razem, dnia 10.10. 2016 r. została przeprowadzona prelekcja dla uczniów z klas I-III SP na temat szkodliwości azbestu, gdyż nasza gmina uczestniczy w projekcie „Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego”.

W trakcie spotkania uczniowie dowiedzieli się czym jest azbest, gdzie wykorzystywane są wyroby azbestowe, a co najważniejsze dlaczego i kiedy azbest jest szkodliwy, a także jak można dokonać prawidłowo demontażu wyrobów zawierających azbest. Pod koniec prelekcji przeprowadzono quiz, a osoby które prawidłowo odpowiedziały na pytania, zostały nagrodzone różnymi gadżetami reklamowymi. Dzieci otrzymały także ulotki zawierające najważniejsze informacje o azbeście, które zabrały do swoich domów, by podzielić się zdobytą wiedzą z najbliższymi.

Wszyscy uczestnicy bardzo dziękują prowadzącym za ciekawą lekcję ekologii.

Justyna Łazorko/

Małgorzata Łabuz