Przedszkole

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej zawiadamia, że rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych i do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 trwać będzie od 2.03. do 31.03.2022 r. zgodnie z terminami określonymi w załączniku do zarządzenia nr 18/22 Wójta Gminy Mszana Dolna z dnia 28 stycznia 2022 roku.

Druki wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i do klasy I dostępne są  w sekretariacie oraz  na stronie internetowej szkoły.

 

                                                                                                       Dyrektor Magdalena Obajtek