RADA RODZICÓW

 

 

 

 

 

 

Skład Rady

 Przewodnicząca - Pani Anna Łabuz

 Zastępca -  Pani Justyna Kozak

 Skarbik - Pani Anna Filipiak - Pazgan

 Sekretarz - Pani Ewa Paluszek