RODO

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych 

Funkcję Inspektora ochrony danych  (IOD) w Zespole Placówek Oświatowych

w Kasince Małej pełni Pan Łukasz Kądziołka.

 adres e-mail: IOD@PQ.NET.PL