Ślubuję być dobrym Polakiem

 

„Ślubuję być dobrym Polakiem,

dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły.

Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę,

jak dla niej pracować, kiedy dorosnę.

Będę się starać być dobrym kolegą.

Swym zachowaniem i nauką

sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. ”

 

4 października 2022 r. będzie szczególna datą dla dzieci klasy pierwszej, gdyż w tym dniu zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Kasince Małej. W tym tak ważnym dniu  pierwszoklasistom towarzyszyła Pani Dyrektor Magdalena Obajtek, Pani Wicedyrektor Katarzyna Filipiak , wychowawczyni klasy IA Pani Justyna Łazorko ,  wychowawczyni klasy IB Pani Agnieszka Kozak- Stożek , nauczyciele, koledzy i koleżanki i oczywiście najważniejsze osoby  
w ich życiu- zaproszeni  Rodzice.

Tą wspaniałą uroczystość  pierwszoklasiści rozpoczęli od polskiego tańca narodowego,  tańca dworskiego –poloneza. Następnie w przygotowanym przedstawieniu  pięknie wyrazili to, czego się już nauczyli.  Z dumą recytowali wiersze, głośno i radośnie śpiewali piosenki. Starsze koleżanki i koledzy,  w imieniu całej społeczności szkolnej zapewnili, iż w każdej trudnej sytuacji mogą na nich liczyć.

                Po zaprezentowanej części artystycznej nastąpił najważniejszy moment uroczystości- „Ślubowanie i pasowanie na uczniów”.   Po wprowadzeniu sztandaru pierwszoklasiści dumnie zaśpiewali wszystkie zwrotki  Mazurka Dąbrowskiego.  Otrzymali legitymacje, dyplomy oraz sowę- symbol mądrości.  

Pani Dyrektor  wyraziła radość i dumę oraz pełne uznanie dla małych artystów.

Po uroczystości przyszedł moment na pamiątkowe zdjęcia oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Rodziców.

Justyna Łazorko

Agnieszka Kozak- Stożek