Stypendia naukowe dla naszych uczniów

„Nauka to podróż, która trwa przez całe życie .

Dla otwartych umysłów świat jest pełen pytań ,

na które warto poznać odpowiedzi…”

 

11 września 2020 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej Wójt Gminy Mszana Dolna Pan Bolesław Żaba, w obecności Pani Dyrektor Magdaleny Obajtek, uroczyście wręczył stypendia naukowe oraz listy gratulacyjne najzdolniejszym uczniom naszej szkoły. Osiągnęli oni bardzo wysokie wyniki   w nauce i otrzymali wzorowe zachowanie. Nagrody pieniężne uzyskały osoby , których średnia ocen wynosiła w roku szkolnym 2019/2020  co najmniej 5,5. Tak wysoka średnia świadczy o wszechstronnych uzdolnieniach naszych uczniów. Serdecznie gratulujemy  stypendystom: Izabeli Malec, Adamowi Jakubiak oraz Bartłomiejowi Szczypka. Jesteśmy bardzo dumni, iż uczęszczają do  naszej szkoły. Mamy nadzieję, że nowy  rok szkolny 2020/2021 przyniesie również  wiele sukcesów i  da powody do satysfakcji .

Justyna Łazorko