Święto Szkoły

Święto Szkoły w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej

19 listopada 2018 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej uroczyście obchodziliśmy Święto Patrona Szkoły – Księdza Kanonika Stanisława Urygi. To zaszczytne imię nadano szkole 14 września 2002 r.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością goście: Proboszcz Parafii – Ks. Prałat Tadeusz Dziedzic, Kapelan Młodzieżowego Ośrodka Rekolekcyjno-Rekreacyjnego na Śnieżnicy – Ks. Jan Zając, Ks. wikariusz Dominik Popielarczyk, Przewodnicząca Rady Gminy Mszana Dolna – Pani Aleksandra Kania, Sołtys wsi Kasinka Mała – Pani Helena Kania, emerytowani nauczyciele szkoły: Pani Dyrektor Zofia Żak, Pani Janina Filipiak, Pani Maria Stożek, Pani Teresa Stożek, Pani Józefa Filipiak, Pani Barbara Szlaga, Pani Krystyna Rutkowska-Topinek, Pan Kazimierz Dębski.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą sprawowaną w intencji społeczności ZPO oraz w 17. rocznicę śmierci Ks. Kanonika Stanisława Urygi i zmarłych nauczycieli. W homilii Ks. Jan Zając barwnie opowiedział o dawnej polskiej szkole, jak na przestrzeni lat się zmieniła i warunkach, w jakich Ks. Uryga zdobywał wykształcenie. Przypomniał też zasługi patrona dla parafii oraz apelował do młodzieży, aby rozwijała swoje talenty i dobrze służyła ojczyźnie. O oprawę muzyczną Mszy św. zadbał szkolny chórek. Po nabożeństwie społeczność ZPO oraz przybyli goście przeszli na cmentarz, by tam przy grobie Księdza Urygi wspólnie odmówić modlitwę, zapalić znicze i złożyć wiązanki kwiatów.

Dalsza część obchodów miała miejsce w budynku szkolnym, gdzie Pani Dyrektor Anna Piwowarska powitała wszystkich zgromadzonych. Goście na pamiątkę udziału w uroczystości otrzymali okolicznościowe upominki. Następnie uczniowie ostatniego rocznika gimnazjum zaprezentowali program artystyczny przygotowany pod kierunkiem Izabeli Obajtek i Katarzyny Nawary przypominający sylwetkę, koleje życia i zasługi Księdza Stanisława. Podkreślili, że nasz Patron był wyjątkowym człowiekiem, który swoje życie poświęcił innym. Publiczność wysłuchała wzruszającej recytacji wierszy Adama Ziemianina, autora tekstów do piosenek śpiewanych przez Stare Dobre Małżeństwo. Dużym aplauzem nagrodzono występ szkolnego chórku, szczególnie solistek – Anny Filipiak i Anny Gil. Występ uczniowie zakończyli refleksją, że po 18 latach gimnazjum wygasa, ale pamięć o księdzu Stanisławie przetrwa. Wyrazili również nadzieję, że Ks. Uryga zostanie Patronem Szkoły Podstawowej. Następnie głos zabrali goście, po czym zostali zaproszeni na obiad oraz słodki poczęstunek przygotowany przez Radę Rodziców ZPO.

Serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za przyjęcie zaproszenia i uświetnienie uroczystości swoją obecnością.

Dorota Borowiec