Szkolny Konkurs Recytatorski "ZOO Jana Brzechwy"

 

Zapewne wiedzą o tym wszyscy ci, dla których sztuka deklamacji jest nieodzownym elementem występów artystycznych.  W dniu 6 czerwca 2022 r. w naszej szkole odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski klas 1 – 3 „ZOO Jana Brzechwy”. Do konkursu przystąpiło 6 uczniów z klasy pierwszej, 2 uczennice z klasy drugiej oraz 3 uczniów z klasy trzeciej. Uczniowie recytowali utwory poetyckie Jana Brzechwy. Celem konkursu było rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego słowa, kształtowanie języka, wyobraźni i wrażliwości, odkrywanie i rozwijanie uzdolnień polonistycznych, promowanie talentów recytatorskich, wzbogacanie biernego i czynnego słownictwa.

Występy oceniła komisja konkursowa w składzie: pani Katarzyna Filipiak, pani Grażyna Szczypka i pani Agnieszka Kozak - Stożek. Jury biorąc pod uwagę następujące kryteria: wybór utworu w kontekście tematu konkursu, opanowanie pamięciowe utworu, trafność interpretacji głosowej (logiczne akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza), ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, uzasadniony: gest sceniczny, element ruchu, strój, rekwizyt) przyznało następujące miejsca i wyróżnienia:

I miejsce – Karol Pietrzak (kl. 1)

II miejsce – Weronika Niedośpiał (kl. 3)

III miejsce – Antoni Jakubiak (kl. 3)

Wyróżnienia:
Maria Kuska (kl. 3), Klaudia Łabuz i Roksana Myszogląd (kl. 2), Bartłomiej Pyrz, Rafał Pyrz, Wojciech Kotarba, Karolina Szczypka i Julia Chmiel (kl. 1).

 

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, nagrody książkowe oraz słodycze. Uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zachęcamy do spotkań z poezją nie tylko podczas konkursów recytatorskich.

Urszula Pietrzak