Turniej BRD

 

Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w roku szkolnym 2016/2017

 

Zgłoszenia do etapu gminnego prosimy dostarczyć do 20 marca 2017 r.

 

ETAP GMINNY - 22 marca 2017 r. o godzinie 900

ETAP POWIATOWY - 25 kwietnia 2017 r.o godzinie 830

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

UWAGA: Każdy zawodnik startuje we własnym kasku!!

Prosimy wszystkich chętnych o zapoznani się z regulaminem Turnieju.

 

REGULAMIN TURNIEJU:

 http://www.pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego/turnieje