Turniejowe zmagania w Kasince Małej

Turniejowe zmagania w Kasince Małej

 

Etap powiatowy Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym rozstrzygnięty

 

24 kwietnia 2019 r. w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej został przeprowadzony powiatowy etap XLII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Reprezentacje szkół z terenu całego powiatu limanowskiego walczyły o cenne nagrody i awans do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się w dniach 16-17 maja w Ustroniu (powiat wadowicki).

Celem turnieju jest popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu oraz inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Organizatorami turnieju są: Komenda Powiatowa Policji w Limanowej, Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Limanowej i Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej. Honorowy patronat nad turniejem objęli Mieczysław Uryga – Starosta Limanowski oraz Bolesław Żaba – Wójt Gminy Mszana Dolna. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Limanowej organizacją rozgrywek zajmował się Asystent Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Limanowej – mł. asp. Maciej Bielak. Nad prawidłowym przebiegiem turnieju czuwała grupa sędziów z Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego Powiatu Limanowskiego z Wicedyrektorem MOS – Feliksem Piwowarem na czele. Zawody ze strony szkoły przygotowała Małgorzata Kuziel przy współudziale grona pedagogicznego. Opiekę medyczną zapewniła Maria Lis – pielęgniarka NSZOZ w Kasince Małej.

Turniej zaszczycili swoją obecnością: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie – Małgorzata Lenartowicz, Przewodnicząca Rady Powiatu – Ewa Filipiak, Wójt Gminy Mszana Dolna – Bolesław Żaba, Specjalista Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Limanowej – mł. asp. Henryk Sopata, Komendant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej – podkom. Wiesław Czamara, Kierownik Ogniwa ds. Prewencji – asp. szt. Piotr Frys oraz inni przedstawiciele samorządów lokalnych.

W testach pisemnych i na torze przeszkód walczyły czteroosobowe drużyny w kategorii uczniów w wieku 10-12 lat (Szkoła Podstawowa w Szyku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Piekiełku, Szkoła Podstawowa w Wilczycach, Szkoła Podstawowa nr 4 w Słopnicach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej) i trzyosobowe reprezentacje uczniów w wieku powyżej 12 lat (Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach, Szkoła Podstawowa w Szczyrzycu, Zespół Placówek Oświatowych w Kasince Małej, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Przyszowej, Szkoła Podstawowa w Wilczycach, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej, Niepubliczne Gimnazjum w Piekiełku, Szkoła Podstawowa nr 2 w Starej Wsi). Przed specjalistami w ratownictwie medycznym – ratownikami z Auto Moto Klubu Limanowa – zawodnicy prezentowali swoje umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Suma punktów za wykonanie wszystkich zadań zdecydowała o kolejności miejsc.

 

Wyniki prezentują się następująco:

1. W klasyfikacji drużynowej:

 

- w kategorii uczniów w wieku 10-12 lat:

I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej w składzie: Gabriela Dudzik, Anna Płoskonka, Maciej Kotarba, Kacper Opioła; opiekun Paweł Gargas

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wilczycach w składzie: Natalia Kuś, Angelika Kokoszka, Kamil Kuś, Karol Kucharczyk; opiekun – Maria Kiłodziej

III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej w składzie: Aleksandra Sarapota, Aleksandra Zimniewska, Sebastian Kosiński, Mateusz Myszka; opiekun – Zofia Pachut

 

- w kategorii uczniów w wieku powyżej 12 lat:

I miejsce  Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej w składzie: Izabela Pachut, Krystian Ptaszek, Rafał Jurowicz; opiekun – Zofia Pachut

II miejsce – Szkoła Podstawowa w Wilczycach w składzie: Izabela Chorągwicka, Anna Kuś, Piotr Kołodziej; opiekun – Monika Król

III miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Laskowej w składzie: Dawid Jonik, Wojciech Dudek, Maksymilian Tokarczyk; opiekun – Tomasz Zawada

 

2. W klasyfikacji indywidualnej:

 

- w kategorii uczniów w wieku 10-12 lat:

I miejsce – Sebastian Kosiński – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej

II miejsce – Kacper Opioła – Szkoła Podstawowa nr 1 w Kasince Małej

III miejsce – Karol Kucharczyk – Szkoła Podstawowa w Wilczycach

 

- w kategorii uczniów w wieku powyżej 12 lat:

I miejsce – Piotr Kołodziej – Szkoła Podstawowa w Wilczycach

II miejsce – Krystian Ptaszek – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Limanowej

III miejsce – Patryk Gaura – Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Słopnicach

Zwieńczeniem współzawodnictwa było wręczenie nagród. Dzięki ofiarności licznych sponsorów, w tym Starosty Powiatu Limanowskiego, Wójta Gminy Mszana Dolna, Burmistrza Miasta Limanowa, Burmistrza Miasta Mszana Dolna, Dyrektora Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Nowym Sączu, Wójta Gminy Limanowa, Wójta Gminy Kamienica, Wójta Gminy Słopnice, Wójta Gminy Niedźwiedź, Wójta Gminy Jodłownik, Wójta Gminy Łukowica, a także wielu lokalnych darczyńców, zwycięzcy oraz uczestnicy turnieju otrzymali cenne nagrody rzeczowe, m.in. rowery górskie i tablety oraz puchary i medale. Z kolei właściciele lokalnych firm, jak co roku, zadbali o gastronomiczną stronę imprezy. Dzięki ich wsparciu przygotowano poczęstunek dla wszystkich uczestników, ich opiekunów oraz zaproszonych gości. Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Kasince Małej – Anna Piwowarska wyrazy ogromnej wdzięczności skierowała do sponsorów, zaproszonych gości oraz opiekunów drużyn, którzy przygotowali swoich podopiecznych do zawodów. Zaangażowanie Dyrekcji ZPO oraz nauczycieli w organizację turnieju zostało docenione przez władze samorządowe, gości, samych zawodników i ich opiekunów.

Dyrekcja szkoły oraz pozostali organizatorzy serdecznie dziękują za pomoc finansową             i rzeczową sponsorom - lokalnym firmom oraz samorządowcom z naszego regionu. Organizację zawodów wsparli:

MIECZYSŁAW URYGA – STAROSTA POWIATU LIMANOWSKIEGO

MAREK PŁAWIAK – DYREKTOR MORD W NOWYM SĄCZU
BOLESŁAW ŻABA – WÓJT GMINY MSZANA DOLNA                                           

JAN SKRZEKUT – WÓJT GMINY LIMANOWA
PAWEŁ STAWARZ – WÓJT GMINY JODŁOWNIK

ADAM SOŁTYS – WÓJT GMINY SŁOPNICE

RAFAŁ RUSNAK – WÓJT GMINY NIEDŹWIEDŹ

WŁADYSŁAW SADOWSKI - WÓJT GMINY KAMIENICA                               

BOGDAN ŁUCZKOWSKI - WÓJT GMINY ŁUKOWICA                                              

WŁADYSŁAW BIEDA – BURMISTRZ MIASTA LIMANOWA

ANNA PĘKAŁA – BURMISTRZ MIASTA MSZANA DOLNA

BARBARA MARSZALIK, ANDRZEJ MARSZALIK, KRZYSZTOF MARSZALIK – ZAKŁAD PRODUKCJI PIECZYWA S.C. W KASINCE MAŁEJ
PAŃSTWO ANNA I JAN PIWOWARSCY Z KASINKI MAŁEJ

LESZEK KRÓL – SKLEP MOTORYZACYJNY „LIM – CARS”

ADAM PIEKARCZYK, JÓZEF PIEKARCZYK – TARTAK PIEKARCZYK W KASINCE MAŁEJ
MAREK KUCHARCZYK – „DREWMAR” W KASINCE MAŁEJ

AGATA STOŻEK – FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA W KASINCE MAŁEJ

WOJCIECH LIS – USŁUGI UBEZPIECZENIOWE

ZBIGNIEW SZEWCZYK – AGENCJA UBEZPIECZENIOWA „DORATEX”

ADAM KACZMARCZYK – SKLEP MOTORYZACYJNY „AUTO CZĘŚCI KACZMARCZYK”

BOGDAN PIETRUCHA – FIRMA „MAXBUS”

JAROSŁAW MUSIAŁ – SKLEP „SEZAM”
ANDRZEJ ABRAM – SKLEP MOTORYZACYJNY „MARBOS”                                                                             

 

Dorota Borowiec