Uwaga, konkurs!

 

 

 

 

Uwaga,  konkurs  !

 

Wójt Gminy Mszana Dolna i Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej z/s w Kasinie Wielkiej zapraszają do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży

pt." Portret mojej ulubionej postaci fantastycznej z bajki, baśni, legendy
lub powieści".

 

 Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Mszana Dolna, uczęszczających
do szkoły  podstawowej i przedszkola z podziałem na trzy grupy wiekowe:

  • przedszkolaki
  • klasa  I – III szkoły podstawowej
  • klasa  IV – VIII szkoły podstawowej          

 

       Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • wykonanie  jednej pracy plastycznej  przedstawiającej portret ulubionej postaci fantastycznej
    z bajki, baśni, legendy lub powieści
  • praca może być wykonana w dowolnej technice plastycznej (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.), w formacie A4 lub A3
  • na odwrocie praca musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika, numer kontaktowy, klasę, nazwę bohatera fantastycznego oraz autora i tytuł książki do której wykonana jest ilustracja
  • do pracy należy dołączyć wypełnione przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
  • zgłoszenie prac jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich.

 

     Prace należy składać do 30.11.2020 r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Kasinie Wielkiej, w dowolnej filii GBP w Mszanie Dolnej lub przesłać na adres:

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mszanie Dolnej

z siedzibą w Kasinie Wielkiej

Kasina Wielka 590

34-741 Kasina Wielka

 

         Zgłoszone prace zostaną ocenione przez jury wyłonione z przedstawicieli Organizatora , a wyniki konkursu ogłoszone 15.12.2020 r. w poszczególnych filiach GBP w Mszanie Dolnej, na stronie internetowej  www.gbpmszana.pl  oraz w mediach społecznościowych. 

 

         Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.  Nagrodzone zostaną trzy najlepsze prace
w każdej z trzech grup wiekowych.

 

        Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących szczegółów konkursu można zasięgnąć pod numerem tel. 18 33-14-519  oraz w każdej bibliotece publicznej na terenie Gminy Mszana Dolna.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie !